Od 1 stycznia 2020 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umożliwia wszystkim Wnioskodawcom złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz wyjazdu na turnus rehabilitacyjny za pośrednictwem systemu System Obsługi Wsparcia (https://sow.pfron.org.pl/). Dzięki temu można złożyć wniosek w każdej chwili, bez konieczności wychodzenia z domu.

Do złożenia wniosku konieczne jest:

  • dostęp do Internetu,
  • konto w Systemie SOW,
  • Profil Zaufany.

Przypominamy, że w dalszym ciągu istnieje możliwość składania wniosków osobiście lub poprzez osoby trzecie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie, pokój 4 i 5, w godzinach przyjęć (poniedziałek 14.00-15.30, wtorek – piątek 9.00-13.00) lub drogą pocztową na adres MOPS w Tarnowie, Al. M.B. Fatimskiej 9, 33-100 Tarnów.