Przydatne strony internetowe

 

Przydatne linki – instytucje i organizacje ogólnopolskie

 

  1. https://www.pfron.org.pl - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  2. https://portal-sow.pfron.org.pl - System Obsługi Wsparcia
  3. http://www.niepelnosprawni.pl - serwis Wszystko o niepełnosprawności
  4. https://www.ipon.pl - Internetowy Portal Osób Niepełnosprawnych
  5. http://www.ekspertpopon.pl - Serwis Pracodawców i Przedsiębiorców Ekspert Platforma Dialogu Społecznego
  6. https://obpon.pl - Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
  7. https://www.pfon.org - Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych
  8. https://www.pson.org.pl - Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
  9. http://www.niepelnosprawni.gov.pl - Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
  10. https://pozytek.gov.pl - Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania
  11. http://www.ofoonr.pl - Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niepełnosprawnych Ruchowo
  12. https://www.rpo.gov.pl - Rzecznik Praw Obywatelskich
  13. https://www.rpp.gov.pl - Rzecznik Praw Pacjenta
  14. https://spis.ngo.pl - spis organizacji pozarządowych
  15. https://www.gov.pl/web/zdrowie - Ministerstwo Zdrowia
  16. https://www.gov.pl/web/rodzina - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  17. https://empatia.mpips.gov.pl - Portal Informacyjno-Usługowy zawierający m.in. bazę ośrodków organizujących turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem PFRON
  18. https://www.zus.pl - Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  19. https://www.podatki.gov.pl/abc-podatkow/broszury-informacyjne/broszury-pit - informatory Krajowej Izby Skarbowej dotyczące rozliczenia podatków w tym ulgi rehabilitacyjnej
  20. http://www.pzg.org.pl - Polski Związek Głuchych- Zarząd Główny w Warszawie
  21. http://www.pzn.org.pl - Polski Związek Niewidomych- Warszawa
  22. http://www.pzerii.org - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów- Zarząd Główny w Warszawie
  23. https://www.spes.org.pl - Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
  24. https://www.far.org.pl - Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
  25. http://www.niepelnosprawnik.pl - wyszukiwarka miejsc dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami
  26. http://www.ffm.pl - Fundacja Fuga Mundi (doradztwo osobom z niepełnosprawnościami)
  27. https://celiakia.pl - Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej
  28. http://www.ptchnm.org.pl - Polskie Towarzystwo Chorób Nerowo-Mięśniowych
  29. http://www.pfo.com.pl - Polska Fundacja Osteoporozy
  30. http://www.amazonki.com.plStowarzyszenie Amazonki -
  31. http://www.spinka.org.pl - Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom
  32. http://www.zdrowa-zywnosc.pl - Polskie Towarzystwo Promocji Życia i Żywności
  33. http://www.szpiczak.org.pl - Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Szpiczaka
  34. https://www.ptsr.org.pl - Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
  35. http://www.niegrzecznedzieci.org.pl - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera NIE-GRZECZNE DZIECI
  36. http://www.synapsis.waw.pl - Synapsis Fundacja dla Dzieci i Dorosłych z Autyzmem

 

przydatne linki – instytucje i organizacje z terenu Tarnowa i województwa małopolskiego

  1. https://bip.malopolska.pl/mzontarnow - Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowie
  2. https://tarnow.pl/ - Urząd Miasta Tarnowa
  3. https://tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Polityka-spoleczna-i-zdrowie/Zdrowie - informacje na temat jednostek opieki zdrowotnej, aptek na terenie Tarnowa oraz innych tematów z zakresu ochrony zdrowia
  4. https://tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Urzad-Miasta/Nieodplatna-pomoc-prawna - informacje na temat Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Tarnowie
  5. www.caritas.diecezja.tarnow.pl - Caritas Diecezji Tarnowskiej
  6. www.tarnow.kana.pl - KANA Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży
  7. www.hospicjum.net.pl - Tarnowskie hospicjum domowe im. Bł. Fryderyka Ozanama
  8. https://www.slonecznewzgorze.tarnow.pl/pl/ - Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Zakłada Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” w Tarnowie
  9. https://www.bezpiecznaprzystan.com.pl/ - Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych w Tarnowie
  10. www.arka.diecezja.tarnow.pl - Arka Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania w Tarnowie
  11. www.fundacjatarnowskiego.pl - Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego
  12. http://www.psoni.org/ - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
  13. www.repi.pl - Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji
  14. http://ptsr.tarnow.pl/ - Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego- Oddział w Tarnowie
  15. www.kropla.okay.pl - (www.stowarzyszeniekropla.wordpress.com) – Stowarzyszenie Kropla
  16. http://szpiczak.org/pl/ - Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka, Organizacja Pożytku Publicznego – Kraków
  17. www.ichlepszejutro.pl – Stowarzyszenie Ich Lepsze Jutro -
  18. www.twk-tarnow.pl - Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem- Oddział w Tarnowie
  19. www.siemacha.org.pl - Stowarzyszenie Siemacha
  20. www.kromkachleba.pl - Fundacja Kromka Chleba