Definicja warsztatu

Warsztat jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Warsztat nie jest samodzielną placówką ale stanowi część większej struktury organizacyjnej wyposażonej w osobowość prawną lub posiadającej zdolność do czynności prawnych. Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty.

Warsztat jest placówką pobytu dziennego, gdzie czas trwania zajęć wynosi nie więcej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Zajęcia w warsztacie są prowadzone zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii przygotowanym dla uczestnika przez radę warsztatu.

 

Cele działania warsztatu

Celem warsztatu jest aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia

Do realizacji powyższych celów służy stosowanie technik terapii zajęciowej zmierzającej do usamodzielniania uczestników, poprzez wyposażanie ich w umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także rozwijania psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

 

Uczestnicy warsztatów

Uczestnikami warsztatów mogą być osoby posiadające prawnie potwierdzony status niepełnosprawności. Osoby niepełnosprawne, przyjmowane do warsztatu po 1 stycznia 1998 roku, muszą posiadać w swoim orzeczeniu wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej. Zgłoszenia osób niepełnosprawnych, które chcą uczestniczyć w warsztacie przyjmuje i zatwierdza jednostka zamierzająca utworzyć warsztat lub jednostka prowadząca warsztat.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2020 poz. 426 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku, w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. poz. 587)

 

Adresy WTZ działających na terenie miasta Tarnowa:

 

 1. Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowie
  Ul. Klikowska 190, 33-100 Tarnów|
  Tel. 14 626 65 79
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  www: www.wtztarnow.pl
 2. Warsztat Terapii Zajęciowej Im. Jana Pawła II prowadzony przez Fundację Rozwoju Edukacji, Pracy Integracji REPI w Tarnowie
  Ul. Hodowlana 6,33-100 Tarnów

  Tel. 14 627 35 03

  Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  www: www.repi.pl
 3. Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tarnowie
  Ul. Ostrogskich 5B, 33-100 Tarnów

  Tel. 14 626 84 89

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  www: www.psoni.org/nasze-placowki/warsztat-terapii-zajeciowej