Definicja ZAZ

Zakład aktywności zawodowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką utworzoną w celu zapewnienia miejsca zatrudnienia osobom z niepełnosprawnościami. Do pracy w ZAZ mogą być przyjęte osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności (bez względu na stwierdzone schorzenie) oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (w przypadku gdy stwierdzono u nich autyzm, chorobę psychiczną lub upośledzenie umysłowe). Zakłady aktywności zawodowej  mogą być organizowane przez powiaty, gminy, fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty działające na rzecz zawodowej i społecznej rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

W ZAZ osoba niepełnosprawna może być zatrudniona w wymiarze od 0,55 do 0,8 ustawowego wymiaru czasu pracy (dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności to 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo). Dodatkowo każdy pracownik ma obowiązkowe zajęcia rehabilitacyjne trwające od 1 do 2 godzin dziennie.

 

Cele działania ZAZ

Podjęcie pracy w ZAZ przez osobę niepełnosprawną ma na celu umożliwić jej rehabilitację zarówno zawodową jaki i społeczną a także leczniczą. Tworzy się miejsca pracy dla osób niezdolnych do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy, aby pobudzić ich samodzielność, odpowiedzialność, rozwój umiejętności i tym samym wzmocnić samoocenę oraz w przyszłości pomóc zawalczyć o swoją karierę zawodową.

Dlatego zakłady aktywności zawodowej to najczęściej przedsiębiorstwa wykonujące usługi (np. usługi restauracyjne, hotelowe, ogrodnicze i in.) lub prowadzące działalność wytwórczą i handlową. Zatrudniają instruktorów, pod okiem których osoby niepełnosprawne przechodzą szkolenia i uczą się wykonywać zlecone prace.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2020 poz. 426 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz.U. poz. 850)

 

 

Adresy ZAZ działających na terenie miasta Tarnowa:

 

Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze”, 33-100 Tarnów, ul. Sanguszków 28A, tel. 14 688 00 51

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www: https://slonecznewzgorze.tarnow.pl/pl/