Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie

  1. Kronika 30 lecia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie

   Pobierz:
   Załącznik w formie dokumentu PDF Kronika 30 lecia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie

  2. Prezentacja
   Prezentacja "W 25 rocznicę powstania MOPS" - na każdym slajdzie w prawym górnym rogu znajduje się ikona "Komentarz", po jej kliknięciu pojawi sie komentarz objaśniający do przeczytania.


   Pobierz:
   Załącznik w formacie PPT W 25 rocznicę powstania MOPS (duży rozmiar pliku)

  3. "Ku pamięci"
   Umieszczono tutaj historyczne pismo Premiera T. Mazowieckiego polecające utworzenie ośrodków pomocy społecznej (tu kierowane do ówczesnego Wojewody Tarnowskiego Stanisława Nowaka).

   Pobierz:
   Załącznik w formie dokumentu PDF Pismo T. Mazowieckiego
   Załącznik w formie dokumentu PDF Uchwała ze statutem

  4. Ustawy: o opiece społecznej i pomocy społecznej mijającego ćwierćwiecza
   Zamieszczo tutaj pierwszą obowiązującą do okresu transformacji ustrojowej ustawę o opiece społecznej oraz wszystkie obowiązujące w naszym kraju na przestrzeni ostatnich 25 lat, ustawy o pomocy społecznej.

   Pobierz:
   Załącznik w formie dokumentu PDF Ustawa z dnia 16 sierpnia 1923 roku o opiece społecznej
   Załącznik w formie dokumentu PDF Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej
   Załącznik w formie dokumentu PDF Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

  5. Wywiad (społeczny; środowiskowy; rodzinny) - najważniejsze "narzędzie pracy" pracownika socjalnego, na przestrzeni lat
   Osoby zainteresowane mogą się zapoznać z wszystkimi wzorami obowiązujących do tej pory druków wywiadu, na których pracował i pracuje pracownik socjalny.

   Interesujący szczegół - Pierwszy druk "wywiadu społecznego", zawierała Instrukcja nr 58/60 Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 grudnia 1960 roku w sprawie wywiadu społecznego ( Dz. Urz. MZiOS Nr 1 poz. 6 z 1961 roku). Nowelizacja zawarta została w Instrukcji Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej Nr 16/76 z 26 października 1976 roku (Dz. Urz. MZiOS Nr 21 poz. 75 z 1976 roku).

   Pobierz:
   Załącznik w formie dokumentu PDF Wywiad społeczny - lata 70-te
   Załącznik w formie dokumentu PDF Wywiad społeczny - lata 80-te
   Załącznik w formie dokumentu PDF Wywiad rodzinny (środowiskowy) - rok 1991
   Załącznik w formie dokumentu PDF Wywiad środowiskowy (rodzinny) - rok 1997
   Załącznik w formie dokumentu PDF Wywiad środowiskowy (rodzinny) - rok 2001
   Załącznik w formie dokumentu PDF Rodzinny wywiad środowiskowy - rok 2005
   Załącznik w formie dokumentu PDF Rodzinny wywiad środowiskowy - rok 2008
   Załącznik w formie dokumentu PDF Rodzinny wywiad środowiskowy - rok 2011
   Załącznik w formie dokumentu PDF Rodzinny wywiad środowiskowy - rok 2012

  6. Kontrakt socjalny
   Kontrakt socjalny, kolejne ważne narzędzie pracy pracownika socjalnego - do tej pory doczekało się jednej nowelizacji.

   Pobierz:
   Załącznik w formie dokumentu PDF Kontrakt socjalny - rok 2005
   Załącznik w formie dokumentu PDF Kontrakt socjalny - rok 2010