Poniżej znajdują się harmonogramy wypłat świadczeń.

Załącznik w formie dokumentu PDF Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych (Aktualizacja 20.10.2020)

Załącznik w formie dokumentu PDF Harmonogram wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Aktualizacja 20.10.2020)

Załącznik w formie dokumentu PDF Harmonogram wypłat świadczeń wychowawczych (500+)