PROGRAMY PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHORNY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY MIASTA TARNOWA

 

 1. Załącznik w formie dokumentu PDF Zarządzenie Nr 282/ 2008 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 17 października 2008 r. w sprawie  Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta Tarnowa i powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw monitorowania realizacji Systemu
 2. Załącznik w formie dokumentu PDF Uchwała Nr LII/669/2010 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Tarnowa
 3. Załącznik w formie dokumentu PDF Uchwała Nr XXII/312/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Tarnowa
 4. Załącznik w formie dokumentu PDF Uchwała Nr XXXII/303/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasta Tarnowa na lata 2016 - 2020

 

SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY MIASTA TARNOWA

 

 

 1. Załącznik w formie dokumentu PDF Raport - Sprawozdania z realizacji zadań w 2009 roku przez Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta Tarnowa
 2. Załącznik w formie dokumentu PDF Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Tarnowa w 2010 r.
 3. Załącznik w formie dokumentu PDF Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Tarnowa w 2011 r.
 4. Załącznik w formie dokumentu PDF Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta Tarnowa i Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Tarnowa w 2012 roku
 5. Załącznik w formie dokumentu PDF Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta Tarnowa i Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Tarnowa w 2013 roku
 6. Załącznik w formie dokumentu PDF Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta Tarnowa i Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Tarnowa w roku 2014
 7. Załącznik w formie dokumentu PDF Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta Tarnowa i Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Tarnowa w roku 2015