informacja

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zaprasza dzieci i młodzież z rodzin zastępczych z terenu miasta Tarnowa do udziału w konkursie plastycznym, pt. ,,Jesienne cudaki”.

Termin składania prac do 30 października 2020 roku w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Goslara 5.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 146882088

 

plakat informujący o konkursie

Program „Dobry start” jest skierowany do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zarówno w jej formach rodzinnych, jak i instytucjonalnych, a także do osób pełnoletnich przebywających w pieczy zastępczej na podstawie art. 37 ust 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Świadczenie „Dobry start” w wysokości 300,00 zł przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych:

  • na dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 20 roku życia,
  • w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 24 roku życia,
  • osobom uczącym się będącymi osobami usamodzielnianymi do ukończenia 20 roku życia, bądź legitymującymi się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 24 roku życia, w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.


Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. W przypadku osób, które opuściły pieczę zastępczą składa osoba usamodzielniana.


Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne („tzw. zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Program nie obejmuje także studentów.


Ważne!


Wnioski można składać WYŁĄCZNIE W WERSJI PAPIEROWEJ OD 1 SIERPNIA 2020 roku do 30 listopada 2020 roku
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie, przy ul. Goslara 5.


Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu ds. Pieczy Zastępczej, pod numerami telefonów: 14 688 20 53, 14 688 20 56, 14 688 20 59, 14 688 20 88 lub 14 688 20 55

Załącznik w formie dokumentu PDF Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start

Miniatura prezentująca artykuł

W drugim tygodniu ferii zimowych w ramach projektu „Zimowe Wytchnienie” dzieci z rodzin zastępczych mogły skorzystać z dwóch przygotowanych atrakcji. W dniu 05.02.2020 roku dzięki uprzejmości Centrum Sztuki Mościce dzieci uczestnicząc w seansie filmowym mogły poszukiwać domu wraz z Super Psem i Turbo Kotem, towarzyszyć im w fascynujących przygodach i wraz z nimi odkrywać moc superbohaterów. Natomiast dnia 07.02.2020 roku nasi najmłodsi podopieczni korzystając ze wszystkich atrakcji na terenie „Centrum Zabaw Dziecięcych” poddali się szaleńczym figlom.

Mamy nadzieję, że przygotowany przez Dział ds. pieczy zastępczej projekt w którym mogły uczestniczyć dzieci z rodzin zastępczych pozwolił na oderwanie się od codziennych, szkolnych obowiązków oraz dał entuzjazm do podejmowania kolejnych edukacyjnych wyzwań, a brak białego puchu na dworze nie doskwierał, aż tak bardzo.

 

 

Miniatura artykułu

PROGRAM CYKLICZNYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ RODZINY ZASTĘPCZEJ SPOKREWNIONEJ, NIEZAWODOWEJ, ZAWODOWEJ

W ramach realizowanego projektu p.n. „Uniwersytet Rodzicielstwa Zastępczego”, Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej, ponownie zaprasza na cykl 10 spotkań w formie szkoleń dla funkcjonujących rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych.

Głównym założeniem tych spotkań, jest przede wszystkim wzmacnianie kompetencji rodzicielskich w zakresie pełnienia funkcji wychowawczych osób pełniących funkcję rodziców zastępczych oraz integracja rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Miasta Tarnowa.

Spotkania prowadzone będą przez pracowników merytorycznych Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, tj. psychologa i pedagoga. Każde spotkanie szkoleniowe będzie prowadzone w formie prelekcji i warsztatów. Ma ono również charakter grupy wsparcia umożliwiającej uczestnikom bliższe poznanie siebie oraz problemów dnia codziennego towarzyszących osobom , które pełnią funkcję rodziny zastępczej.