Artykuł pochodzi ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie - www.mops.tarnow.pl


Program szkoleń dla rodzin zastępczych

img infoPROGRAM CYKLICZNYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ
RODZINY ZASTĘPCZEJ SPOKREWNIONEJ, NIEZAWODOWEJ, ZAWODOWEJ

W ramach realizowanego projektu p.n. „Uniwersytet Rodzicielstwa Zastępczego”, Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej, ponownie zaprasza na cykl 10 spotkań w formie szkoleń dla funkcjonujących rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych.

Głównym założeniem tych spotkań, jest przede wszystkim wzmacnianie kompetencji rodzicielskich w zakresie pełnienia funkcji wychowawczych osób pełniących funkcję rodziców zastępczych oraz integracja rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Miasta Tarnowa.

Spotkania prowadzone będą przez pracowników merytorycznych Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, tj. psychologa i pedagoga. Każde spotkanie szkoleniowe będzie prowadzone w formie prelekcji i warsztatów. Ma ono również charakter grupy wsparcia umożliwiającej uczestnikom bliższe poznanie siebie oraz problemów dnia codziennego towarzyszących osobom , które pełnią funkcję rodziny zastępczej.

Tematyka spotkań została opracowana w oparciu o zgłaszane przez rodziny zastępcze oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, najczęściej występujące problemy rodzinne trudności wychowawcze z dziećmi.

Serdecznie zapraszamy!

L.p.

TEMAT SZKOLENIA

TERMIN SZKOLENIA

1.

Akceptacja w rodzinie, jako wyznacznik dobrego funkcjonowania dziecka.

28.01.2019 r.
godz. 11:30-13:00

2.

Poczucie własnej wartości i przynależności – rodzina zastępcza a rodzina biologiczna.

25.02.2019 r.
godz. 11:30-13:00

3.

Doświadczenie separacji, straty i trudne przeżycia z przeszłości i ich wpływ na funkcjonowanie dzieci w rodzinach zastępczych.

25.03.2019 r.
godz. 11:30-13:00

4.

Współdziałanie w relacjach partnerskich i rodzicielskich, jako wyznacznik kształtowania atmosfery w rodzinie.

29.04.2019 r.
godz. 11:30-13:00

5.

Zamiast klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice.

27.05.2019 r.
godz. 11:30-13:00

6.

Internet bez przesady.

24.06.2019 r.
godz. 11:30-13:00

 

PRZERWA WAKACYJNA

-------------------------------------

 

PRZERWA WAKACYJNA

-------------------------------------

7.

Co zrobić, gdy dziecko sprawia problemy wychowawcze?

30.09.2019 r.
godz. 11:30-13:00

8.

Postawy rodzicielskie i ich znaczenie w rozwoju dziecka.

28.10.2019 r.
godz. 11:30-13:00

9.

Moje życiowe priorytety – refleksje nad wykorzystaniem osobistego potencjału.

25.11.2019 r.
godz. 11:30-13:00

10.

Czy mam już dosyć - przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu rodzin zastępczych.

30.12.2019 r.
godz. 11:30-13:00

Osoby prowadzące:
- Joanna Błaszkiewicz – psycholog
- Magdalena Stus - pedagog

 

 Copyright © 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie