1

Vademecum beneficjenta

   Publikacja została opracowana na podstawie, obowiązujących na dzień 30.IV.2013 roku przepisów prawnych oraz informacji o instytucjach  i organizacjach  pozarządowych, działających w obszarze pomocy społecznej,  funkcjonujących na terenie Miasta Tarnowa.

      Zamiarem wydawcy, było przedstawienie istoty pomocy społecznej w sposób maksymalnie skondensowany, a zarazem przystępny dla osób, które z różnych względów chcą poznać podstawy funkcjonowania pomocy społecznej, jak również zrozumieć rolę i zadania ciążące na osobach świadczących tę pomoc, w tym przede wszystkim pracownikach socjalnych.

     W materiale zawarto również, podstawowe informacje o wszystkich instytucjach pomocy społecznej funkcjonujących w Mieście. Informacje zawarte w materiale będą aktualizowane w wersji elektronicznej zamieszczonej  na stronie internetowej.


ico pdf  Vademecum beneficjenta pomocy społecznej w Tarnowie

ico pdf Katalog usług i świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie