1

Pracownicy działu

Dział do spraw Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej to zespół specjalistów (psycholog, pedagog, prawnik, pracownicy socjalni, koordynatorzy), których zadaniem jest, w szczególności:

  • prowadzenie naboru, kwalifikacji oraz szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych,
  • prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
  • udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym m.in. poprzez prowadzenie grup wsparcia,
  • zapewnienie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci,
    w tym psychologicznej, reedukacyjnej, rehabilitacyjnej,
  • zapewnienie pomocy prawnej,
  • prowadzenie szkoleń dla osób sprawujących rodzinną pieczą zastępczą, jak też zajęć dla dzieci i młodzieży z tych rodzin dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz funkcjonowania rodzin,
  • pomoc dla usamodzielniających się wychowanków

 

KIEROWNIK DZIAŁU DS. PIECZY ZASTĘPCZEJ


SYLWIA WALASZEK – BANUCH - pok. nr 5, tel. 14 688 20 50

Kierownik Działu przyjmuje:
-   w każdy czwarty poniedziałek miesiąca – od godz. 14:00 do godz. 18:00,
-   w pozostałe poniedziałki – od godz. 11:30 do godz. 15:30,
-   czwartek – od godz. 10:00 do godz.14:00,


ZESPÓŁ DS. ŚWIADCZEŃ PIECZY ZASTĘPCZEJ


JANUSZ KANTOR- koordynator zespołu ds. świadczeń pieczy zastępczej/Główny specjalista, pok. nr 4, tel. 14 688 20 53

ANNA STARZEC- starszy pracownik socjalny ds. usamodzielniających się wychowanków,

EDYTA FIGIEL - PODINSPEKTOR

pok. nr 11, tel. 14 688 20 56

Zespół do spraw Świadczeń Pieczy Zastępczej przyjmuje:
- poniedziałek – od godz. 14:00 do godz. 15:30 i od godz. 15:30 do godz. 18:00 - zgodnie z harmonogramem,
- od wtorek - piątek – od godz. 10:00 do godz. 14:00.


ZESPÓŁ DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ


MAGDALENA STUS- koordynator zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej /pedagog
JOANNA BŁASZKIEWICZ - psycholog
pok. nr 16, tel. 14 688 20 57

ROKSANA MURCZEK– psycholog
parter, tel. 14 688 20 57

EWELINA LASKO- koordynator ds. rodzinnej pieczy zastępczej,
pok. nr 6, tel. 14 688 20 59

KAROLINA ŻERDA- koordynator ds. rodzinnej pieczy zastępczej,
pok. nr 8, tel. 14 68820 55

AGNIESZKA BALAWEJDER- koordynator ds. rodzinnej pieczy zastępczej,
pok. nr 10, tel. 14 688 20 51

KATARZYNA CHUCHROWSKA- koordynator ds. rodzinnej pieczy zastępczej,
pok. nr 13, tel. 14 688 20 88

KORNELIA MENTEL – w zastępstwie za EWA MOSKAL-BORCZUCH - koordynator ds. rodzinnej pieczy zastępczej,
pok. nr 13, tel. 14 688 20 88

MARIUSZ LISZKA- prawnik pok. 7 - PRZYJMOWANIE STRON: PO UZGODNIENIU TERMINU Z KOORDYNATOREM RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ


Zespół do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej przyjmuje:
-  poniedziałek – od godz. 14:00 do godz. 15:30 i od godz. 15:30 -  18:00 - zgodnie z harmonogramem
-  od wtorku do piątku – od godz. 8:00 do godz. 11:00.