1

Informator


Poniżej można zapoznać się z informatorem dotyczącym podmiotów na terenie Gminy Miasta Tarnowa, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie, a w szczególności realizujących programy korekcyjno - edukacyjne.

 

ico pdf Informator

Do otwarcia pliku wymagana jest przeglądarka plików PDF np. Adobe Reader.