Archiwum roku 2019

img info

W dniach od 2 do 16 grudnia 2019 roku w Przedszkolu Publicznym nr 35 z Odziałem Integracyjnym w Tarnowie przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tarnowie – Zespół Pracy Socjalnej Rejonu I została zorganizowana akcja charytatywna „I Ty zostań Mikołajem”. W ramach tej akcji i dzięki ogromnemu zaangażowaniu Przedszkolaków, ich Rodziców i Pracowników Przedszkola nr 35 z Odziałem Integracyjnym w Tarnowie udało się zebrać różnego rodzaju artykuły, które trafiły do dwóch rodzin.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie składa serdeczne podziękowania za współpracę Dyrekcji i Radzie Rodziców Przedszkola Publicznego nr 35 z Oddziałem Integracyjnym w Tarnowie oraz Pani Annie Ścieńskiej – wychowawcy w tym Przedszkolu, która koordynowała całą inicjatywę.

Pragniemy również podziękować za zaangażowanie w akcję Przedszkolakom i ich Rodzicom bez których zorganizowanie takiej formy pomocy dla rodzin nie byłoby możliwe.

phoca thumb m img 20191216 150741

W tym tygodniu do Działu ds. Pieczy Zastępczej zawitał magiczny, świąteczny nastrój. Dzieci z rodzin zastępczych ze skupieniem oddały się tworzeniu wspaniałych ozdób świątecznych. Tym razem były to trójwymiarowe bombki, w których dzieci stworzyły piękne zimowe krajobrazy. Zajęciom towarzyszyła świąteczna aura przy dźwiękach kolęd i pastorałek. Najmłodsi wykazali się dużą wyobraźnią i kreatywnością, a prace wymagały poświęcania czasu i precyzji. Nie zabrakło uśmiechów, radości i życzliwości. Po zakończeniu warsztatów wszyscy złożyli sobie świąteczne życzenia.

06

img info

Informujemy, że:


  • w dniach 23 i 30 grudnia 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie czynny będzie w godzinach od 7.30 do 15.30.
  • w dniach 23 i 30 grudnia 2019 r. pracownicy zatrudnieni w:

      1) Dziale Specjalistycznej Pomocy Środowiskowej,

2) Dziale Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym,

3) Dziale Świadczeń,

4) Dziale do Spraw Pieczy Zastępczej,

5) Dziale Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych,

będą przyjmować interesantów w godzinach od 12:00 do 15:00.

  • w dniach 24 i 31 grudnia 2019 r. pracownicy zatrudnieni w:

             1) Dziale Specjalistycznej Pomocy Środowiskowej,

2) Dziale Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym,

3) Dziale Świadczeń,

4) Dziale do Spraw Pieczy Zastępczej,

5) Dziale Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych,

będą przyjmować interesantów w godzinach od 8:00 do 11:00.

Podstawa prawna: zarządzenie Nr 32/19 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie w dniach od 23 do 31 grudnia 2019 r.

img info

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie – Organizator rodzinnej pieczy zastępczej zaprasza na warsztaty edukacyjne dla młodzieży rozpoczynającej proces usamodzielnienia „Świadoma samodzielność 2019 ” .

Warsztaty odbędą się w dniu 18.12.2019 r., rozpoczną się o godzinie 13.00 w siedzibie Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej przy. ul. J. Goslara 5 w Tarnowie.

Projekt jest skierowany do młodzieży w wieku 16-18 lat z rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Tarnowa. Głównym założeniem projektu jest zapoznanie młodzieży z przepisami prawnymi, prawami i obowiązkami w procesie usamodzielnienia oraz z instytucjami wspierającymi ten proces, jak również integracja młodzieży przebywającej w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych. Udział w zajęciach warsztatowo-edukacyjnych pozwoli na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie usamodzielnienia, ułatwi wychowankom pieczy zastępczej podejmowanie właściwych wyborów życiowych związanych z usamodzielnieniem.

estazka25 listopada 2019 r.

W Sali Lustrzanej w Tarnowie odbyła się ósma inauguracja Kampanii Biała Wstążka, w której uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, oświaty, kultury, służb mundurowych, warsztatów terapii zajęciowej i wielu innych instytucji. Obecni byli również ambasadorzy kampanii – Drużyna Piłki Ręcznej Mężczyzn występująca w PGNiG Superliga Grupa Azoty Tarnów. Uroczystość uświetnił występ Grupy cheerleaders Shiva Dance Studio aktualne Mistrzynie Polski.


img infoMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie mając na uwadze w szczególności osoby bezdomne, ubogie, samotne, starsze i niepełnosprawne, zwraca się z prośbą do mieszkańców Tarnowa o udzielenie wszelkich informacji dotyczących osób potrzebujących natychmiastowej pomocy w związku ze zbliżającym się okresem zimowym - długotrwałych niskich temperatur i obfitych opadów śniegu.

Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy w formie:

  • schronienia w Schronisku dla Osób Bezdomnych „Dom dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej” przy ul. Prostopadłej 9a;
  • gorącego posiłku przygotowanego w Schronisku dla Osób Bezdomnych „Dom dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej” przy ul. Prostopadłej 9a;
  • pomocy finansowej m.in. na dofinansowanie do zakupu opału, odzieży, żywności;
  • pracy socjalnej, która obejmuje indywidualne podejście do każdej osoby i jej sytuacji życiowej.

Interwencje telefonicznie lub osobiste dotyczące konieczności pomocy w ramach tegorocznej „Akcji zima”, przyjmują i realizują pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym również Zespołu ds. pomocy osobom bezdomnym – telefon 14 688 25 95 lub 14 688 20 20. Interwencje można również zgłaszać do Straży Miejskiej oraz Policji:

  • Policji - 112 (14) 6282900, (14) 6281222,
  • Straży Miejskiej - 986 lub 14 621 14 25.

phoca thumb m img 20191128 165316Jak co roku dzieci z rodzin zastępczych przeniosły się w krainę czarów dzięki ścisłej współpracy Działu ds. Pieczy Zastępczej z uczniami i nauczycielami Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie. Dnia 28.11.2019 r. nasi najmłodsi spędzili popołudnie w iście Andrzejkowym nastroju. Nie zabrakło wróżb, czarownic, tańców, konkursów oraz ulubionego malowania twarzy. Radość nie znikała z twarzy dzieciaczków przez całą zabawę. Wspólne spotkanie umożliwiło dzieciom spędzenie czasu w czarującej atmosferze, a także przyniosło wiele radości i nagród!

Mityng plywacki 2019 - Logo MitynguFundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji wraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie zorganizowały w dniu 22 listopada 2019 r. IX Mityng pływacki osób z niepełną sprawnością. Wzięło w nim udział 103-ech zawodników z 24-ech organizacji z Polski południowo-wschodniej.

Po raz pierwszy w trakcie mityngu można było skorzystać z porad ekspertów – pracowników tarnowskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Eksperci ZUSu wyjaśniali zasady przyznawania emerytur, także to, co na nią ma wpływ. Można było zasięgnąć informacji o PUE, e-ZLA i e-Składce oraz wypełnić wnioski dotyczące nowych świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (tzw. 500+) oraz o pozostałych świadczeniach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dla osób niezdolnych do pracy.

„Starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście”

Robert Baden-Powell

 

 DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

Dzień 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej obchodzony jest jako
ogólnopolski Dzień Pracownika Socjalnego”.

Data ta nie jest przypadkowa, upamiętnia historyczne spotkanie pracowników
pomocy społecznej szczebla wojewódzkiego
z ówczesnym ministrem Jackiem Kuroniem i dr Jadwigą Staręgą-Piasek
w Charzykowicach w listopadzie 1989 roku.

Tematem spotkania była przyszłość pomocy społecznej w Polsce –
wielka reorganizacja polegająca na odłączeniu pomocy społecznej od resortu zdrowia
i powstanie ośrodków pomocy społecznej.

Ustanowienie i coroczne uroczyste obchody ogólnopolskiego
Dnia Pracownika Socjalnego”, stanowią wyraz uznania dla wszystkich
pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
a szczególnie pracowników socjalnych za codzienną trudną i odpowiedzialną
pracę na rzecz lokalnych społeczności.

Stanowi okazję do składania życzeń, aby praca przynosiła zadowolenie i satysfakcję
oraz stawała się źródłem inspiracji do podejmowania nowych działań
na korzyść osób potrzebujący
ch szczególnej troski.