Archiwum roku 2014

phoca thumb m 13Już 13 grudnia 2014 r. daliśmy wprowadzić się w świąteczny nastrój. Pod fachowym okiem specjalistów cukierników i piekarzy, uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej realizowanego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS, mieli sposobność dowiedzieć się i zobaczyć na własne oczy jak powstaje chleb i smakowite pierniki na świąteczne stoły.

akcja zima2014W godzinach nocnych 10 grudnia 2014 r., pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie wraz ze inspektorami Straży Miejskiej, monitorowali miejsca gdzie gromadzą się osoby bezdomne.

Tym razem celem wyjazdu były ogródki działkowe, pustostany i altany śmietnikowe. Lista odwiedzonych miejsc została sporządzona na podstawie informacji gromadzonych przez pracowników socjalnych MOPS, funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej oraz pochodzących ze zgłoszeń mieszkańców miasta.

img infoTrybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 18 listopada 2014 r. orzekł, że art. 17 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w brzmieniu obowiązującym do 13 października 2011 r., w zakresie, w jakim uniemożliwia przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego rodzicowi (opiekunowi faktycznemu), który rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki, o której mowa w art. 17 ust. 1 tej ustawy, nad niepełnosprawnym dzieckiem, w sytuacji, gdy drugi z rodziców (opiekunów faktycznych) ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inne dziecko w rodzinie, jest niezgodny z art. 71 ust. 1 zdanie drugie Konstytucji.

krzysztaly soliRuszyła 10. edycja plebiscytu „Kryształy Soli". W tym roku jedna ze statuetek zostanie przyznana przez internautów. Jej wręczenie ma na celu pokazanie organizacji, która cieszy się największym zaufaniem wśród mieszkańców województwa. W konkursie bierze udział także sześć tarnowskich organizacji.

konkurs wyniki NKZW ramach tarnowskich obchodów „Europejskiego Tygodnia Autyzmu”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie ogłosił Konkurs Plastyczny pn. „Niebieski Kolor Życia”.

Przedmiotem Konkursu było stworzenie pracy plastycznej, poruszającej tematykę życia osób dotkniętych autyzmem.

Konkurs jest integralną częścią realizowanego projektu „Tacy sami jak inni”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”.

projekt autyzm 2Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie jako organizator pierwszych tarnowskich obchodów „Europejskiego Tygodnia Autyzmu”, zaprasza wszystkich mieszkańców miasta do zapoznania się z przygotowaną bogatą ofertą i wzięcie czynnego udziału w obchodach.

Pierwszy tydzień grudnia obchodzony jest na całym świecie jako Europejski Tydzień Autyzmu. W tym roku po raz pierwszy w uroczyste obchody tego święta włączyło się również miasto Tarnów.

TOP 7954 smallTegoroczne uroczyste obchody „Dnia Pracownika Socjalnego”, organizowane przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa, zgromadziły w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul. Mickiewicza 8, licznie reprezentowane środowisko tarnowskich publicznych i niepublicznych jednostek pomocy społecznej, organizacji pozarządowych oraz miejskich jednostek współpracujących na co dzień w realizacji zadań na rzecz wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców społeczności lokalnej Tarnowa.

Gośćmi specjalnymi byli Wojewoda Małopolski Jerzy Miller, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Krakowie Wioletta Wilimska.

Jako przedstawiciele władz miejskich, spotkanie zaszczycili swoją obecnością Zastępcy Prezydenta Miasta Tarnowa Henryk Słomka - Narożański i Krystyna Latała.

konkurs NKMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie ogłasza otwarty Konkurs Plastyczny pod hasłem: „Niebieski kolor życia”.

Konkurs jest integralną częścią realizowanego projektu „Tacy sami jak inni”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”.

Konkurs organizowany jest w ramach tarnowskich obchodów „Europejskiego Tygodnia Autyzmu”. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Prezydent Miasta Tarnowa.

„Czujemy, że nasza działalność to tylko kropla w morzu.
Ale bez niej ocean byłby uboższy”.

Matka Teresa z Kalkuty

Szanowni Państwo !
Pracownicy Socjalni !
Pracownicy Systemu Pomocy Społecznej !

Każdego dnia zapisujecie Państwo kolejne karty tarnowskiej pomocy społecznej.

Dzięki Państwa otwartości i zaangażowaniu w codziennie wykonywane obowiązki, na twarzach Waszych podopiecznych, mieszkańców Tarnowa pojawia się uśmiech.

W tym niezwykle ważnym w Waszym życiu zawodowym dniu, życzę Wam wszystkim siły, wiele nowych inicjatyw, a przede wszystkim wielkiej wytrwałości w trudnej i odpowiedzialnej pracy z zagrożonymi i wykluczonymi społecznie członkami naszej małej ojczyzny, którzy bez profesjonalnego wsparcia nie poradzą sobie w otaczającej ich rzeczywistości.

Jednocześnie składam najserdeczniejsze życzenia: wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia, poczucia bezpieczeństwa i wiele szczęścia w życiu osobistym i rodzinnym.

Z wyrazami wdzięczności za wykonywaną pracę
Dorota Krakowska

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie

 

 

ico pdf   List Rzecznika Praw Dziecka z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

ico pdf   List Dyrekcji i Pracowników Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

biala wstazkaIII edycja obchodów międzynarodowej Kampanii pn. „Biała wstążka” – już wkrótce w Tarnowie. Tegoroczna edycja odbywać się będzie w dniach od 24 do 28 listopada 2014 roku.

Jest to największa na świecie akcja organizowana od 23 lat w ponad 55 krajach.

Jej celem jest manifestacja sprzeciwu przeciwko przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, czyli przeciwko łamaniu podstawowych praw człowieka.