1

Gmina Miasta Tarnowa otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

malopolska-logoPragniemy poinformować, iż Gmina Miasta Tarnowa otrzymała dofinansowanie w kwocie 565 709 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 na realizację projektu pn. „Nowa kamienica-aktywna dzielnica”, którego realizatorem będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie.

W ramach Projektu uruchomiona zostanie placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zamieszkujących teren przy ul. Spytki w Tarnowie.

Działalność placówki obejmować będzie wsparcie i pomoc dla 15 dzieci oraz ich rodzin. W ramach działalności placówki realizowane będą grupy wsparcia dla rodziców/opiekunów, zajęcia dla dzieci m.in. muzyczno-plastyczne, edukacyjno-profilaktyczne a także szereg imprez kulturalno-rekreacyjnych, w tym wycieczki, wyjścia do kina, pikniki rodzinne i zawody sportowe.

Całkowity koszt realizacji projektu „Nowa kamienica-aktywna dzielnica” to kwota 618 965 zł.

Projekt zaplanowany został na lata 2018-2020 a początek realizacji planuje się na wrzesień 2018 r.

O kolejnych etapach związanych z realizacją projektu „Nowa kamienica-aktywna dzielnica” będziemy informować na bieżąco.


kamienica wojewodztwo