1

„USKRZYDLENI” na półmetku....

uskrzydleniGrupa rozwojowa dla młodzieży z rodzin zastępczych już na półmetku. Projekt jest realizowany przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na rzecz młodzieży już od listopada 2017 r. Spotkania odbywaja się co dwa tygodnie w poniedziałki od godziny 16.30. Celem projektu jest przede wszystkim:

  • budowanie poczucia własnej wartości wśród młodzieży;
  • nabycie umiejętności radzenie sobie z emocjami;
  • korygowanie agresywnych zachowań ;
  • nauka i rozwój umiejętności społecznych; w tym budowania relacji;
  • integracja;
  • przeciwdziałanie patologiom społecznym.

Do tej pory zrealizowano następujące tematy:

1.„ Cześć to JA i mój świat ”- spotkanie integracyjne. Poznanie się uczesntików, integracja grupy.

2. „OTO JA I MÓJ WSZECHŚWIAT” - odkrywanie siebie, swojego JA, rozwój umiejętności, wzmacnianie poczucia własnej wartości.

3. GA-DKI- relacje międzypokoleniowe, relacje rówieśnicze- klucz do osiągnięcia porozumienia.

4..UŻYWANIE I EKSPERYMENTOWANIE-zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, zachowań autoagresywnych.

5. CIAŁO- rozmowy o seksie, sponsoringu, chorobach, dowodach miłości, handlu ludźmi.

Przed nami jeszcze:

6.CIAŁO- cz.2 -rozmowy o seksie, sponsoringu, chorobach, dowodach miłości, handlu ludźmi.

7. JESTEM ON – LINE....TYLKO TO SIĘ LICZY- zagrożenia.

8. POMAGAMY-gdzie mogę szukać pomocy....(przemoc, łamanie moich praw, choroby:depresja, anoreksja etc.)

9. KIERUNEK 18!- co ze mną dalej, co mogę, co chciałbym....

10. Zakończenie zajęć.

         

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy młodzież z rodzin zastępczych na kolejne spotkanie „Uskrzydlonych” w dniu 05.03.2018 r. na godzinę 16.30.