1

Zaproszenie do udziału w projekcie

img infoGmina Miasta Tarnowa realizuje projekt dofinansowany ze środków UE OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ „Słoneczne Wzgórze”

Głównym celem projektu jest rehabilitacja społeczno - zawodowa ponad 200 osób z niepełną sprawnością  z terenu Tarnowa i subregionu tarnowskiego. Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy uzyskają kompetencje zwiększające ich szanse na zatrudnienie, zgodnie z ich możliwościami, dostosowanymi do ich indywidualnych potrzeb. Projekt będzie realizowany w okresie: od 2.01.2018 do 31.12.2020 roku.

Uczestnikom zapewniamy:

 • Kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe
 • Rozpoznanie i wskazanie potrzeb szkoleniowych poszczególnym uczestnikom
 • Opracowanie indywidualnego planu działania dla każdego uczestnika - 3 różne formy wsparcia:
  • trening  umiejętności społecznych
  • uczestnictwo w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej
  • mieszkanie treningowe
  • udział w szkoleniach zawodowych
  • doradztwo zawodowe  i pośrednictwo w zatrudnieniu
  • płatne staże zawodowe
  • zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej -  dla najlepszych  uczestników.

Dla uczestników przewidziano:

 • stypendium stażowe i szkoleniowe
 • zwrot kosztów dojazdu
 • materiały szkoleniowe


Do udziału w projekcie zapraszamy pełnoletnie osoby z niepełnosprawnością  

Biuro projektu czynne:
pon. 10.00-18.00, wt-pt 7.30-15.30 ul. Wekslarska 2  
tel. 14 639 30 35

Udział w projekcie jest bezpłatny !!!

Untitled


ico pdf Plakat