1

ZAPANUJ NAD LĘKIEM

zapanujGrupa terapeutyczna „opanowywania lęku” z elementami psychoedukacji dla osób cierpiących na zaburzenia lękowe.

Od 4 października 2017 zapraszamy na kolejną edycję ,, Grupy terapeutycznej opanowania lęku z elementami psychoedukacji”. Grupa skierowana jest do osób cierpiących na zaburzenia lękowe (m.in. lęk uogólniony, fobie, ataki paniki, zaburzenia obsesyjno kompulsywne, PTSD). Program terapeutyczny opiera się na krótkoterminowej terapii poznawczo behawioralnej   w oparciu o Praktykę Opanowania Lęku.

Obejmuje on m.in.:

  • trening relaksacji,
  • modyfikację myśli wywołujących i podtrzymujących lęk
  • sporządzenie planu radzenia sobie z lękiem.

Celem uczestnictwa w spotkaniach jest pomoc uczestnikom w zmniejszeniu odczuwanego lęku poprzez nabycie zdolności radzenia sobie z objawami lęku oraz rozwinięcie umiejętności społecznych w kontaktach interpersonalnych. Spotkania odbywać się będą w cotygodniowych odstępach czasu, przy ul. Goslara 5 w godzinach 11.00-12.30

W ramach uczestnictwa w grupie terapeutycznej istnieje możliwość skorzystania z terapii indywidualnej w celu utrwalenia nabytej wiedzy i umiejętności. Oddziaływania terapeutyczne będą prowadzić Pani Marta Giemza i Pani Marta Piecuch psycholodzy tut. Ośrodka.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane:

Zapisy prowadzone są od poniedziałku do piątku, do dnia 27 września 2017 roku pod numerem telefonu 14 688 20 68.