1

ZAPANUJ NAD LĘKIEM

lękiemGrupa terapeutyczna „opanowywania lęku” z elementami psychoedukacji dla osób chorych na schizofrenię z objawami lęku.

Od 4 października 2017 zapraszamy na kolejną edycję ,, Grupy terapeutycznej opanowania lęku z elementami psychoedukacji”. Grupa skierowana jest do osób chorych na schizofrenię z objawami lęku. Program terapeutyczny opiera się na krótkoterminowej terapii poznawczo behawioralnej w oparciu o Praktykę Opanowania Lęku.

Obejmuje on m.in.:

  • trening relaksacji,
  • modyfikację myśli wywołujących i podtrzymujących lęk
  • sporządzenie planu radzenia sobie z lękiem.

Celem uczestnictwa w spotkaniach jest pomoc uczestnikom w zmniejszeniu odczuwanego lęku poprzez nabycie zdolności radzenia sobie z objawami lęku oraz rozwinięcie umiejętności społecznych w kontaktach interpersonalnych. Spotkania odbywać się będą w cotygodniowych odstępach czasu, przy ul. Goslara 5 w godzinach 9.00-10.30.

W ramach uczestnictwa w grupie terapeutycznej istnieje możliwość skorzystania z terapii indywidualnej w celu utrwalenia nabytej wiedzy i umiejętności. Oddziaływania terapeutyczne będą prowadzić Pani Marta Giemza i Pani Marta Piecuch psycholodzy tut. Ośrodka.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane!

Zapisy prowadzone są od poniedziałku do piątku, do dnia 27 września 2017 roku pod numerem telefonu 14 688 20 68.