1

Grupa wsparcia dla osób przeżywających trudności

trudnościOd dnia 2 października 2017 serdecznie zapraszamy na spotkanie osoby, które przeżywają trudności,a pragnęłyby wzmocnić poczucie własnej wartości oraz kształtować zachowania asertywne.

Spotkania odbywać się będą w co drugi poniedziałek o godzinie 16.00 przy ulicy Graniczna 8A.

Cele w/w grupy to m.in:

  • Tworzenie bezpiecznej atmosfery, wzajemne wsparcie oraz akceptacja
  • Uczenie się rozumienia oraz wyrażania własnych uczuć
  • Psychoedukacja dotycząca sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  • Szanowanie własnych pragnień oraz poszukiwanie odpowiednich form ich wyrażania

W ramach uczestnictwa w grupie wsparcia istnieje możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej w formie konsultacji indywidualnych. Spotkania prowadzone będą przez psychologa Panią Martę Piecuch oraz pedagoga, specjalistę psychoterapii uzależnień Panią Barbarę Czerkawską.

Szczegółowe informacje na temat spotkań, a także zapisy prosimy kierować pod numer telefonu 14 688 20 68.