1

Grupa psychoedukacyjna !

grupa psychDnia 25 września 2017 roku serdecznie zapraszamy na spotkanie grupy psychoedukacyjnej skierowanej do osób chcących rozwinąć umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami, szczególnie w sytuacjach konfliktowych.

Celem spotkań jest m.in.:

  • budowanie empatycznego kontaktu i wzajemnego rozumienia,
  • udzielanie informacji i wiedzy odnośnie techniki radzenia sobie z gniewem oraz sposoby wyrażania własnych potrzeb przy udziale wzajemnego szacunku.
  • przywrócenie kontroli nad własnym zachowaniem oraz wyrażaniem emocji.

Spotkania odbywać się będą w co drugi poniedziałek o godzinie 16.00 przy ulicy Graniczna 8A.

W ramach uczestnictwa w grupie psychoedukacyjnej istnieje możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej w formie konsultacji indywidualnych. Spotkania prowadzone będą przez psychologa Panią Martę Piecuch oraz pedagoga, specjalistę psychoterapii uzależnień Panią Barbarę Czerkawską.

Szczegółowe informacje na temat spotkań można uzyskać pod numerem telefonu 14 688 20 68.