1

Konkurs plastyczno- literacki pt. „ Dzień z życia rodziny”

img piecza konkurs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastyczno - literackim organizowanym przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej pt. „Dzień z życia rodziny”. Konkurs skierowany jest do rodzin zastępczych oraz dzieci przebywających w rodzinach zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie dowolnej pracy plastycznej (rysunek, rzeźba, malarstwo, grafika, grafika komputerowa w tym także fotografia) bądź pracy literackiej (wiersz, krótki utwór liryczny, rozprawka itp.) o w/w tematyce. Prace można składać osobiście w siedzibie Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ul. Juliana Goslara 5, 33- 100 Tarnów, bądź nadsyłać pocztą na wymieniony adres z dopiskiem na kopercie: Konkurs plastyczno - literacki pt. „Dzień z życia rodziny” w terminie do 24 maja 2013 roku. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 31 maja 2013 roku podczas spotkania z okazji obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Dodatkowo w siedzibie Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej (tj. ul. Juliana Goslara 5) zorganizowana zostanie ekspozycja wszystkich prac biorących udział w konkursie.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału
w konkursie

img piecza konkurs 2Regulamin konkursu ico pdf