img plakat wstazka miniMiejski  Ośrodek  Pomocy Społecznej  w  Tarnowie w dniach od 26 do 30 listopada 2012 r. organizuje w naszym mieście Kampanię Białej Wstążki pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Tarnowa. Jest to największa na świecie międzynarodowa Kampania mająca na celu wyrażenie zdecydowanego sprzeciwu w kwestii przemocy wobec kobiet. Od 21 lat – kiedy to została zapoczątkowana przez kanadyjskich studentów – organizowana jest już w ponad 55 krajach. Kampania ta została stworzona przez mężczyzn i jest głównie do nich adresowana. Symbol Kampanii, biała wstążka, oznacza deklarację nie tylko wyrzeczenia się stosowania przemocy, ale także reagowania, gdy się jest jej świadkiem. W tym okresie organizatorzy Kampanii zachęcają mężczyzn, aby zechcieli przyjąć i nosić białą wstążkę, manifestując w ten sposób sprzeciw wobec przemocy. Zwracają się też z prośbą do wszystkich znaczących osób, aby zechciały swoim autorytetem wesprzeć tę akcję.

Działając wspólnie, możemy dotrzeć do większej liczby odbiorców i zwrócić uwagę na fakt, że przemoc wobec kobiet jest łamaniem podstawowych praw człowieka.


PROGRAM KAMPANII „BIAŁA WSTĄŻKA” w Tarnowie

patronat prezydent mini

26.11.2012 r.

  • Inauguracja : godz: 9:00 – 10:00 – Teatr im. L. Solskiego w Tarnowie – uroczyste rozpoczęcie Kampanii z udziałem Prezydenta Miasta Tarnowa, przedstawicieli szkół i instytucji
  • 11:00 – happening teatralno – plastyczny pt.: „Protest przeciw agresji” – dla uczniów tarnowskich szkół ponadgimnazjalnych i uczniów klas II i III gimnazjów
  • Komunikacja miejska – plakaty
  • Informacja w prasie przez cały okres trwania Kampanii

26.11.2012 – 30.11.2012 – „Drużyna Białej Wstążki” – kilkuosobowe grupy wychowanków Pałacu Młodzieży będą prowadzić akcję informacyjną wśród wychowanków Pałacu Młodzieży i rodziców – rozdawanie białych wstążek

26.11.2012 – 30.11.2012 – rozdawanie miniaturowych „Książeczek Białej Wstążki” zawierające cytaty o miłości i przemocy – wolontariusze z Pałacu Młodzieży podczas trwania Kampanii będą obecni na tarnowskich ulicach

27.11.2012 r.

  • dyżur psychologa dla osób doświadczających przemocy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Goldhammera 3, pok. nr 100a – 8:00 – 15:00
  • Punkt Informacji i Wsparcia dla Ofiar Przemocy, ul. Goldhammera 3, pok. nr 12 – 16:00 – 18:00
  • pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie – rozdawanie ulotek informacyjnych kobietom na temat miejsc gdzie można uzyskać pomoc, gdy doznają przemocy

28.11.2012 r.

  • dyżur psychologa dla osób stosujących przemoc – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Goldhammera 3, pok. nr 100a – 8:00 – 15:00
  • pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie – rozdawanie ulotek informacyjnych mężczyznom na temat placówek w których mogą uzyskać pomoc w związku ze stosowaniem przemocy

29.11.2012 r. – projekcja filmu „Plac Zbawiciela” - Kino „Marzenie” godz.: 14:00               
                         (wstęp wolny) – dla wszystkich mieszkańców miasta Tarnowa

30.11.2012 r. – zakończenie Kampanii w Pałacu Młodzieży – konferencja

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Kampanii Białej Wstążki oraz skorzystania z dostępnej oferty !