Artykuł pochodzi ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie
www.mops.tarnow.pl

Informacja

W związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie przypomina, że wszelkie wpłaty należy dokonywać na następujące numery kont bankowych:


Bank Handlowy w Warszawie / oddział Rzeszów

  1. rachunek dochodów MOPS (należności wynikające z decyzji administracyjnych):       
    96 1030 1250 0000 0000 8800 2067
  2. rachunek należności z funduszu alimentacyjnego:
    74 1030 1250 0000 0000 8800 2075