Artykuł pochodzi ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie
www.mops.tarnow.pl

Informacja

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Tarnowa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie prosi wszystkich świadczeniobiorców, którzy dotychczas odbierali świadczenia w kasie tut. Ośrodka o podawanie nr kont bankowych na które MOPS będzie mógł przelewać środki. Taka forma wypłaty świadczeń pozwoli na ich szybką realizację przy jednoczesnym zachowaniu środków ostrożności. Numer konta można podać pisząc odręczną prośbę o zmianę wypłaty świadczenia lub posługując się drukiem załączonym do poniższej informacji a następnie dostarczyć do skrzynki pocztowej mieszczącej się w budynku MOPS przy al. M. B. Bożej Fatimskiej 9 lub ul. Granicznej 8A.

 

Załącznik w formie dokumentu PDF Oświadczenie dotyczące sposobu płatności

Załącznik w formacie dokumentu DOC Oświadczenie dotyczące sposobu płatności