Artykuł pochodzi ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie
www.mops.tarnow.pl

Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ najprościej przesłać w formie elektronicznej przez bankowość elektroniczną lub za pomocą:

  • portalu informacyjno – usługowego z obszaru zabezpieczenia społecznego Emp@tia,
  • systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  • platformę usług administracji publicznej ePUAP na adres /mopstar/skrytka

 

Wniosek można również przesłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej al. Matki Bożej Fatimskiej 9, 33-100 Tarnów.

 

Wypełnione druki zapakowane w kopertę można również wrzucić do skrzynki w budynku przy al. Matki Bożej Fatimskiej 9 – na parterze, boczne wejście oraz w budynku przy ul. Granicznej 8A.

 

Wniosek wraz z dokumentami o przyznanie: zasiłku rodzinnego z dodatkami, zasiłku pielęgnacyjnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego, świadczenia rodzicielskiego, jednorazowego świadczenia „Za życiem” można złożyć w formie elektronicznej przez:

  • portalu informacyjno – usługowego z obszaru zabezpieczenia społecznego Emp@tia,
  • systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  • platformę usług administracji publicznej ePUAP na adres /mopstar/skrytka

 

Wniosek można również przesłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej al. Matki Bożej Fatimskiej 9, 33-100 Tarnów.

 

Wypełnione druki zapakowane w kopertę można również wrzucić do skrzynki w budynku przy al. Matki Bożej Fatimskiej 9 – na parterze, boczne wejście oraz w budynku przy ul. Granicznej 8A.

 

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego lub dodatku energetycznego wraz z dokumentami można złożyć w formie elektronicznej przez:

  • platformę usług administracji publicznej ePUAP na adres /mopstar/skrytka

 

Wniosek można również przesłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej al. Matki Bożej Fatimskiej 9, 33-100 Tarnów.

 

Wypełnione druki zapakowane w kopertę można również wrzucić do skrzynki w budynku przy al. Matki Bożej Fatimskiej 9 – na parterze, boczne wejście oraz w budynku przy ul. Granicznej 8A .

 

Wszystkie druki wniosków są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka w zakładce Procedury – sposób załatwiania spraw