1

Kolejne spotkanie informacyjno-edukacyjne – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

img 20181030 085922

W dniu 30 października 2018 r. w Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie przy ul. Legionów 15 zorganizowane zostało spotkanie informacyjno – edukacyjne, które adresowane było do uczniów tej szkoły.

Zajęcia prowadzili pracownicy Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie. W trakcie spotkania uczestnicy zostali zapoznani z tematyką zjawiska przemocy w rodzinie oraz otrzymali praktyczne wskazówki dot. systemu wsparcia dla rodzin uwikłanych w przemoc na terenie miasta Tarnowa. Spotkanie było kolejnym z działań w ramach tegorocznej kampanii społecznej pn. „ Biała Wstążka”.