1

Spotkanie informacyjno-edukacyjne dla kadry pedagogicznej WTZ

phoca thumb m img 3038W dniu 29 października 2018 r. na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzony przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy przy ul. Klikowskiej 190 odbyło się spotkanie informacyjno - edukacyjne dla kadry pedagogicznej. Zajęcia prowadzili pracownicy Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie. W trakcie spotkania uczestnicy zostali zapoznani z tematyką zjawiska przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób niepełnosprawnych, oraz otrzymali praktyczne wskazówki dot. systemu wsparcia dla rodzin uwikłanych w przemoc na terenie miasta Tarnowa. Spotkanie było jednym z działań tegorocznej kampanii społecznej pn. „ Biała Wstążka”.