1

Rekrutacja do projektu "Nowa kamienica - aktywna dzielnica"

aktywna kamienica logo

aktywna kamienica

Akademia Aktywności

Placówka Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie
z siedzibą przy ul. Spytki 1A/5-6 w Tarnowie

Informujemy, że od dnia 30 sierpnia 2018 r. rozpocznie się REKRUTACJA do projektu „Nowa kamienica – aktywna dzielnica”, w ramach którego działać będzie Placówka Wsparcia Dziennego „Akademia Aktywności” w Tarnowie.

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz ich rodzin, zamieszkujących ul. Spytki w Tarnowie oraz tereny przyległe.

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

  1. zajęcia dla dzieci, m.in. sportowe, plastyczno-muzyczne, edukacyjno-profilaktyczne
  2. opieka i pomoc w nauce
  3. wycieczki (2 razy w roku)
  4. wyjścia kulturalno-integracyjne, m. in. kino, bilard, basen, łyżwy itp. (1 raz w miesiącu)
  5. pikniki rodzinne
  6. zawody sportowe
  7. porady psychologa/grupa wsparcia dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci
  8. zajęcia animacyjne

Aby uczestniczyć w rekrutacji – należy złożyć poprawnie wypełnioną Deklarację uczestnictwa wraz z wymaganymi dokumentami osobiście u Koordynatora Projektu (tel. 14 688 25 93) w siedzibie MOPS w Tarnowie, ul. Goldhammera 3, II piętro, pok. 204 lub drogą email na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nowa kamienica – aktywna dzielnica” oraz wzór Deklaracji uczestnictwa znajdziecie Państwo pod niniejszym artykułem.

Wszelkie informacje dotyczące Projektu „Nowa kamienica – aktywna dzielnica” oraz zasad funkcjonowania Placówki Wsparcia Dziennego „Akademia Aktywności” w Tarnowie znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.mops.tarnow.pl w zakładce „Akademia Aktywności” a także pod nr telefonu Koordynatora Projektu – 14 688 25 93 oraz u pracownika socjalnego.

ico pdf Deklaracja uczestnictwa w projekcie "Nowa kamienica - aktywna dzielnica"

ico pdf Regulamin rekrutacji i uczestnictwa


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet 9, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020. Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.