1

Projekt „Wiem więcej – pomagam świadomie”

phoca thumb m wp 20180611 10 14 43 proW ramach Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych w Subregionie Tarnowskim w dniu 11 czerwca 2018 r. w  Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Polskiej Marynarki Handlowej w Tarnowie, ul. Ks. J. Skorupki 9 oraz dnia 12 czerwca 2018 r. w Niepublicznym Przedszkolu nr 20 w Tarnowie, ul Sportowa 4 odbyła się realizacja projektu „Wiem więcej – pomagam świadomie”.  Celem przeprowadzonych warsztatów było podniesienie świadomości społecznej dzieci na temat osób niepełnosprawnych poprzez  poznanie specyfiki ich funkcjonowania, naukę savoir – vivre oraz uwrażliwienie dzieci na potrzeby tych osób. W zajęciach warsztatowych wzięło udział 141 dzieci.

Realizatorami projektu byli pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie.

Składamy serdecznie podziękowania za pomoc i duże zaangażowanie przy realizacji projektu Polskiemu Związkowi Niewidomych w Tarnowie.