1

Komunikat

img infoUprzejmie informujemy. że od dnia 20 czerwca 2016 r. (poniedziałek) punk przyjęć wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ mieszczący się w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ul. Goldhammera 3 zostanie przeniesiony do pok. 212 - II piętro.

Pozostałe punkty pozostają bez zmian.

Jednocześnie przypominamy, że osoby zainteresowane uzyskaniem prawa do świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od 1 kwietnia br. powinny złożyć wniosek w terminie do 1 lipca 2016 r.

Zmiana lokalizacji postoju 500 busa!

img infoInformujemy, że nastąpiła zmiana lokalizacji zatrzymania się w dniu 11.05.2016 r. (środa) 500 busa.


Busa będzie można spotkać w Tarnowie na Placu Kazimierza w godzinach 9:00 - 11:00.

Rodzina 500 plus - akcja promocyjno-informacyjna 11 maja 2016 r.

500Bus thumbsInformujemy, iż w ramach promocji programu Rodzina 500 plus, pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie rozpoczęli akcję promocyjno-informacyjną na terenie województwa małopolskiego. W ramach akcji odwiedzą małopolskie gminy 500 busem.

W dniu 11 maja 2016 r. 500 bus odwiedzi również Gminę Miasta Tarnowa. Bus będzie można spotkać na Placu Sobieskiego w godzinach 9:00 - 11:00.

500Bus thumbs plakat

Rodzina 500+

500 logoMija miesiąc od kiedy w życie wszedł rządowy program „Rodzina 500+”. Na terenie miasta Tarnowa realizacja programu przebiega sprawnie - do 28 kwietnia wpłynęło 5068 wniosków o przyznanie świadczenia 500+. Większość wniosków 3450 została złożona drogą tradycyjną, a 1618 drogą elektroniczną. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie wydali już 1146 decyzji o ustaleniu prawa do świadczenia wychowawczego, a rodziny otrzymały wypłaty dla 1712 dzieci na ogólną kwotę 856 000,00 zł.

Ważny komunikat MRPiPS! Świadczenie wychowawcze na rachunku bankowym.

500Zgodnie z zapisem ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500+”, nie podlega egzekucji w postępowaniu cywilnym oraz administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym.

W związku z koniecznością wyeliminowania ewentualnych problemów związanych z identyfikacją środków pochodzących z Programu „Rodzina 500+”, wpływających na rachunek bankowy danej osoby, w tym obaw osób ubiegających się o świadczenie, co do podawania numerów kont bankowych – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - zaleca aby w tytule, każdego przelewu dotyczącego świadczenia wychowawczego, wpisywana była dodatkowa adnotacja o treści: „R.500+”.

Czytaj więcej...