1

Terminy składania wniosków o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze 500+ oraz nowe świadczenie Dobry Start 300+ na nowy okres 2018/2019

img infoTERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+ ORAZ NOWE ŚWIADCZENIE DOBRY START 300+ NA NOWY OKRES 2018/2019 :

 • drogą elektroniczną od 1 lipca 2018 r. za pomocą:
 • osobiście drogą tradycyjną w formie papierowej od 1 sierpnia 2018 r. w następujących punktach przyjęć:

ul. Goldhammera 3, sala nr 8:

Sierpień - wrzesień

Poniedziałek godz. 7.30 – 15.30 w godz. 15.30 - 18.00 dyżur dla osób pracujących

Wtorek – Piątek godz. 7.30 – 15.30

Hala Sportowa TOSiR, ul. Krupnicza 8a, parter

Sierpień:

Poniedziałek – Piątek godz. 7.30 – 15.30

ul. Graniczna 8A, I piętro, pok. nr 1

Poniedziałek godz. 7.30 – 15.30 w godz. 15.30 - 18.00 dyżur dla osób pracujących

Wtorek – Piątek godz. 7.30 – 15.30

ul. Nowa 4, parter, sala nr 1

Poniedziałek godz. 7.30 – 15.30 w godz. 15.30 - 18.00 dyżur dla osób pracujących

Wtorek – Piątek godz. 7.30 – 15.30


TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZASIŁEK RODZINNY I SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY OBOWIĄZUJĄCY OD 1 LISTOPADA 2018 ROKU DO 31 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów:

 • w okresie do  31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących zasiłków następuje do 30 listopada,
 • w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących zasiłków następuje do 31 grudnia,
 • w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących zasiłków następuje do 28 lutego następnego roku (na wniosek złożony w grudniu, świadczenia będą przyznane od miesiąca grudnia).


TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY OBOWIĄZUJĄCY OD 1 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2019 ROKU.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów:

 • w okresie do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 października,
 • w okresie od 1 września do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 30 listopada,
 • w okresie od 1 października do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do 31 grudnia,
 • od 1 listopada do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących od listopada świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do 31 stycznia następnego roku,
 • od 1 grudnia do 31 stycznia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących od grudnia świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do 28 lutego następnego roku.


TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY OBOWIĄZUJĄCY OD 1 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2019 ROKU.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów:

 • w okresie do  31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 + oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 października,
 • w okresie od 1 września do  30 września, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 + oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 30 listopada,
 • w okresie od 1 października do 31 października, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 + oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 grudnia,
 • od 1 listopada do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 + oraz wypłata przysługujących od listopada świadczeń następuje do 31 stycznia następnego roku,
 • od 1 grudnia do 31 stycznia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 + oraz wypłata przysługujących od grudnia świadczeń następuje do 28 lutego następnego roku.


TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE DOBRY START 300+ W 2018 ROKU.

Wniosek o świadczenie DOBRY START 300+ wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć najpóźniej do 30 listopada 2018 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie DOBRY START 300+ złoży wniosek:

 • w okresie do 31 sierpnia ustalenie prawa do świadczenia DOBRY STRAT 300+ oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do 30 września,
 • w okresie od 1 września do 30 listopada ustalenie prawa do świadczenia DOBRY STRAT 300+ oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

Na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej albo przez osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnianą w rozumieniu ustawy - rodzina zastępcza, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo osoba usamodzielniana wniosek o świadczenie DOBRY START 300+ składa w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział ds. Pieczy Zastępczej przy ul. J. Goslara 5 w godzinach:

Poniedziałek godz. 7.30 – 15.30 w godz. 15.30 - 18.00 dyżur dla osób pracujących

Wtorek – Piątek godz. 7.30 – 15.30

Powyższe terminy dotyczą prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku, Urząd wezwie Wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku. Wezwanie wydłuży termin rozpatrzenia sprawy.

Od 1 sierpnia zmiany w świadczeniach: rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego i wychowawczych 500 plus

img infoOd 1 sierpnia zmiany w świadczeniach: rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego i wychowawczych 500 plus.

W związku z podpisaniem przez Prezydenta Rzeczpospolitej ustawy z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017r. poz. 1428) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia 500 plus na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018 będą przyjmowane już od 1 sierpnia 2017 roku.

Od dnia 1 sierpnia zostaną zmienione wszystkie druki wniosków:


TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZASIŁEK RODZINNY I SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY OBOWIĄZUJĄCY OD 1 LISTOPADA 2017 ROKU DO 31 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów:

 • w okresie do  31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących zasiłków następuje do 30 listopada,
 • w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących zasiłków następuje do 31 grudnia,
 • w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących zasiłków następuje do 28 lutego następnego roku.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY OBOWIĄZUJĄCY OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów:

 • w okresie do  31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 października,
 • w okresie od 1 września do  30 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 30 listopada,
 • w okresie od 1 października do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do 31 grudnia,
 • od 1 listopada do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do 31 stycznia następnego roku,
 • od 1 grudnia do 31 stycznia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do 28 lutego następnego roku.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 + NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY OBOWIĄZUJĄCY OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów:

 • w okresie do  31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 + oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 października,
 • w okresie od 1 września do  30 września, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 + oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 30 listopada,
 • w okresie od 1 października do 31 października, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 + oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 grudnia,
 • od 1 listopada do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 + oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 stycznia następnego roku,
 • od 1 grudnia do 31 stycznia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 + oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 28 lutego następnego roku.

Zmianie uległy również niektóre przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

PUNKTY PRZYJĘĆ WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO I ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+ NA TERENIE MIASTA TARNOWA DZIAŁAJACE OD 1 SIERPNIA 2017 R.

 • ul. Goldhammera 3, pokój nr 212
 • ul. Graniczna 8A, I piętro pok. nr 1

Podsumowanie roku funkcjonowania Programu Rodzina 500+

076831 620Podsumowując rok funkcjonowania Programu Rodzina 500+ można zaobserwować duże zainteresowanie Mieszkańców Tarnowa nową formą wsparcia rodziny bowiem o świadczenie wychowawcze ubiegało się 7341 osoby. Większość wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostało złożonych w sposób tradycyjny ( 5294 wniosków), tylko 28% wniosków zostało złożonych drogą elektroniczną w szczególności za pośrednictwem systemu banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT - terminy wypłat świadczenia wychowawczego 500+ w miesiącu kwietniu br.

076831 620Uprzejmie informujemy, że w miesiącu kwietniu wypłaty świadczenia wychowawczego 500+ wyjątkowo zostaną zrealizowane we wcześniejszym terminie tj.


- na rachunki bankowe świadczenia zostaną przekazane 12 kwietnia (środa)

- Poczta Polska będzie wypłacała świadczenia od 13 kwietnia (czwartek)

Jednocześnie przypominamy, że świadczenia wychowawcze są przyznane na okres świadczeniowy obowiązujący do 30 września 2017 r. W związku z tym kolejne wnioski  o przyznanie świadczenia od 1 października 2017 r. będzie można składać dopiero od miesiąca sierpnia 2017 r.

Środki z programu 500+ są bardzo pomocne!

dzieki500plusZałożenie było takie, że program „Rodzina 500 plus” ma pomóc realizować marzenia dzieci i ułatwić rodzinom codzienne życie. Dzięki temu finansowemu wsparciu więcej dzieci będzie uczestniczyć w zajęciach dodatkowych. Teraz, gdy zaczynają się wakacje, wiele rodzin – może po raz pierwszy – przekona się, czym jest wspólny rodzinny wypoczynek.

Zachęcamy do obejrzenia filmów przygotowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które przedstawiają kilka historii o tym, jak bardzo pomocne okazują się środki z programu

Czytaj więcej...

Program Rodzina 500+ od dnia 2 lipca 2016 r.

img infoUprzejmie informujemy, że od dnia 4 lipca 2016 r. wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ można złożyć w dwóch punktach:


 1. Urząd Miasta Tarnowa ul. Nowa 4 parter sala 1,
 2. Filia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Granicznej 8A pok. nr 1.

oraz za pośrednictwem systemów teleinformatycznych tj.

 1. Portalu Informacyjno - Usługowego z obszaru zabezpieczenia społecznego Emp@tia,
 2. Systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 3. Bankowości elektronicznej.

Jednocześnie przypominamy, że do programu można przyłączyć się w każdym momencie, tzn. że po 1 lipca br. świadczenie wychowawcze będzie ustalane na bieżąco czyli od miesiąca złożenia wniosku.

Program 500+ ostanie dni na składanie wniosku z rekompensatą za trzy miesiące!

img infoPrzypominamy, że 1 lipca 2016 r. to jest ostatni dzień, w którym można złożyć wniosek, by otrzymać świadczenie z wyrównaniem od miesiąca kwietnia. Po 1 lipca br. również można składać wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego ale świadczenie będzie ustalone na bieżąco czyli od miesiąca złożenia wniosku.

Dodatek wychowawczy (500+) dla rodzinnych form pieczy zastępczej

076831 620„ Program 500 +” wprowadza do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nowe świadczenie w formie dodatku wychowawczego. Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek ten będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, bez względu na kryterium dochodowe.

Od kwoty dodatku nie jest odprowadzany podatek. Jest on przyznawany na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka.

Czytaj więcej...

Świadczenie wychowawcze (500+)

076831 620Na terenie miasta Tarnowa program „Rodzina 500 +” jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie.

Program „Rodzina 500+” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o dochodach nie wyższych niż 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1 200 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym otrzymają także pomoc na pierwsze dziecko lub jedynaka. Świadczenie wychowawcze przysługuje na dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia.

Czytaj więcej...