Artykuł pochodzi ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie
www.mops.tarnow.pl

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie pomaga osobom i rodzinom mieszkającym w mieście Tarnowie, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Główna siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mieści się przy Alei Matki Bożej Fatimskiej 9. Tu uzyskasz wszystkie informacje na temat gdzie i jak można załatwić daną sprawę. Tu uzyskasz informację do jakiego rejonu pracy socjalnej należysz i z którym zespołem pracowników socjalnych powinieneś się skontaktować.

 

Pracowników Ośrodka znajdziesz przy:

 1. ulicy Goldhammera 3, tu pracownicy zajmują się pracą socjalną, wnioskowaniem o świadczenia pieniężne, pomocą osobom bezdomnym oraz pomocą osobom starszym i niepełnosprawnym w tym kierowaniem do domów pomocy społecznej lub innych placówek,
 2. ulicy Graniczna 8A, tu pracownicy zajmują się pracą socjalną, wnioskowaniem o świadczenia pieniężne oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzie,
 3. ulicy Gumniska 25, tu pracownicy zajmują się pracą socjalną, wnioskowaniem o świadczenia pieniężne,
 4. ulicy Goslara 5, tu pracownicy zajmują się pracą z rodzinami zastępczymi oraz pomocą specjalistyczną i przydzielaniem wsparcia od asystentów rodziny.

 

Ośrodek Realizuje zadania wynikające z:

 1. ustawy o pomocy społecznej,
 2. ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 3. ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 4. ustawy o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej,
 5. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 6. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 7. ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 8. ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 9. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 10. ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
 11. ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
 12. ustawy prawo energetyczne.

 

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

 1. przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych,
 2. zapewnienie usług opiekuńczych w domu lub kierowanie osób niesamodzielnych do domów pomocy społecznej czy środowiskowych domów samopomocy,
 3. praca socjalna, polegająca na pracy z osobami i rodzinami aby utrzymać lub poprawić ich funkcjonowanie w społeczeństwie,
 4. wsparcie rodzin zastępczych,
 5. pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie,
 6. prowadzenie spraw dłużników alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 7. przyznawanie osobom z orzeczoną niepełnosprawnością dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Pomoc, którą realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie może być świadczona w jednej z trzech form:

 1. pomoc finansowa: wypłata zasiłków, dodatków, dofinansowań i innych świadczeń pieniężnych,
 2. pomoc rzeczowa w postaci produktów żywnościowych, posiłków, zakupu opału,
 3. pomoc poprzez: pracę socjalną, świadczenie usług opiekuńczych, kierowanie do domów pomocy społecznej lub środowiskowych domów samopomocy, wsparcie psychologiczne, usługi asystenta rodziny, udzielanie porad specjalistycznych, interweniowanie w sytuacjach kryzysowych.

 

Aby starać się o powyższą pomoc musisz spełniać odpowiednie warunki. Twój dochód nie może przekraczać określonych wartości a dodatkowo muszą wystąpić okoliczności zapisane w ustawie o pomocy społecznej.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się czy możesz skorzystać z interesującej Cię formy pomocy zadzwoń lub napisz do nas. Nasz numer telefonu 14 688 20 20, nasz adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , nasz adres do korespondencji: 33-100 Tarnów, Aleja Matki Bożej Fatimskiej 9.

 

Dokumenty możesz złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Jeśli posiadasz Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany możesz przesłać dokumenty mailem lub złożyć za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.