Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • strona zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word lub są skanami dokumentów,
 • nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób niesłyszących,
 • część zdjęć, grafik statycznych nie posiada tekstu alternatywnego,

Wyłączenia

 • Pliki graficzne i pliki opublikowane przed wejściem ustawy

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Tutaj.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 146882004

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna:

Budynki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie:

 • Al. Matki Bożej Fatimskiej 9:
  • w pobliżu budynku (do 100 m) oznaczone kopertami miejsca parkingowe (ul. Powroźnicza),
  • wjazd do budynku dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
  • budynek wyposażony w windę komunikacyjną,
  • obsługa w trybie indywidualnym,
  • informacja na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny lub głosowy (tablice informacyjne, portier),
  • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
  • istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego w godzinach pracy urzędu, tj. 7.30-15.30 po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby pod nr tel. 14 688 20 20 (minimum 3 dni przed planowaną wizytą),
  • toaleta dla klientów na parterze, dostosowana do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
  • zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób: komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,

 • Goslara 5:
  • w pobliżu budynku oznaczone kopertami miejsce parkingowe,
  • wjazd do budynku dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
  • obsługa w trybie indywidualnym na parterze po przywołaniu pracownika,
  • informacja na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny (tablice informacyjne), głosowy – informacji udziela pracownik
  • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
  • istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego w godzinach pracy urzędu, tj. 7.30-15.30 po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby pod nr tel. 14 688 20 20 (minimum 3 dni przed wizytą),
  • toaleta dla klientów na parterze, dostosowana do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
  • zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób: komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,

 • Graniczna 8a:
  • w pobliżu budynku oznaczone kopertami miejsce parkingowe,
  • wjazd do budynku nie dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, zapewniony dostęp alternatywny poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z pracownikami, lub po umówieniu z pracownikiem terminu wizyta w domu u osoby z niepełnosprawnościami,
  • obsługa w trybie indywidualnym na parterze po przywołaniu pracownika,
  • informacja na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny (tablice informacyjne), głosowy – informacji udziela pracownik
  • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
  • istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego w godzinach pracy urzędu, tj. 7.30-15.30 po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby pod nr tel. 14 688 20 20 (minimum 3 dni przed wizytą),
  • zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób: komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,

 • Gumniska 25:
  • w obrębie budynku parking na wyłączność klientów MOPS,
  • wjazd do budynku dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
  • obsługa w trybie indywidualnym na parterze,
  • informacja na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny lub głosowy (tablice informacyjne, portier),
  • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
  • istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego w godzinach pracy urzędu, tj. 7.30-15.30 po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby pod nr tel. 14 688 20 20 (minimum 3 dni przed wizytą),
  • toaleta dla klientów na parterze, dostosowana do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
  • zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób: komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,

 • Goldhammera 3:
  • w pobliżu budynku oznaczone kopertami miejsca parkingowe,
  • dostęp do budynku dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – wejście od strony ul. Goldhammera platforma przychodowa, wejście od strony ul. Waryńskiego z poziomu 0 do windy komunikacyjnej,
  • budynek wyposażony w windę komunikacyjną zapewniającą dostęp do pokoi zlokalizowanych na I i II piętrze budynku.
  • zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w co najmniej sposób wizualny lub głosowy (tablice informacyjne, portier),
  • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
  • istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego w godzinach pracy urzędu, tj. 7.30-15.30 po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby pod nr tel. 14 688 20 20 (minimum 3 dni przed wizytą),
  • toaleta dla klientów na parterze, dostosowana do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
  • zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób: komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,

 

Dodatkowo w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej na stronie internetowej Ośrodka znajduje się informacja o działalności w tekście łatwym do czytania (ETR), w tekście odczytywalnym maszynowo oraz w polskim języku migowym dla osób Głuchych.

 

Tu można zapoznać się Raportem o stanie zapewnienia dostępności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie, stan na 01.01.2021 r.