Komunikaty

Informacja

Informujemy, że w dniu 31 grudnia 2020 r. (czwartek) kasa Ośrodka będzie czynna od godziny 9:00 do 12:00. Przyjmowane będą tylko WPŁATY.

Informacja

Z dniem 13 listopada 2020 r. nastąpiła zmiana siedziby pracowników socjalnych Działu Specjalistycznej Pomocy Środowiskowej

Zespołu Pracy Socjalnej Rejonu I
Zespołu Pracy Socjalnej Rejonu IV

Pracownicy socjalni Zespołu Pracy Socjalnej Rejonu I
(przyjmujący do tej pory przy ul. Chemiczna 10A)
Aktualnie będą przyjmowali w budynku przy ul. Gumniska 25

Pani Agata Hereśniak - tel. 14 688 20 39
Pani Anna Bryndal - tel. 14 688 20 40
Pani Kinga Minorczyk - tel. 14 688 20 66
Pani Joanna Berkowska i Pani Jolanta Patryjak - tel. 14 688 20 41

 

I Część Pracowników socjalnych Zespołu Pracy Socjalnej Rejonu IV 

Pani Mika Patrycja

Pani Rusin Monika

Pani Słowik Katarzyna

(przyjmujące do tej pory przy ul. Gumniska 25)
Aktualnie będą przyjmowały w budynku przy ul. Graniczna 8A

tel. 14 688 20 83

 

II Część Pracowników socjalnych Zespołu Pracy Socjalnej Rejonu IV 

Pani Schab Beata - tel. 14 688 20 67

Pani Jurków Małgorzata - tel. 14 688 20 84

Pani Budyn Ewelina - tel. 14 688 20 74


Nadal będą przyjmowały w budynku przy ul. Gumniska 25

 

 

ZA UTRUDNIENIA ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI PRZEPRASZAMY!

Informacja
Informacja

Informujemy, iż Wojewoda Małopolski na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 polecił, aby czasowo zawiesić działalność w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.  środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów i klubów seniora, placówkach wsparcia dziennego, centrach integracji społecznej, klubach integracji społecznej, warsztatach terapii zajęciowej.

Pełna treść polecenia wojewody opublikowana została na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Informacja

Informujemy, że:

 

 

  • w dniach 23 i 30 grudnia 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie czynny będzie w godzinach od 7.30 do 15.30.
  • w dniach 23 i 30 grudnia 2019 r. pracownicy zatrudnieni w:

      1) Dziale Specjalistycznej Pomocy Środowiskowej,

2) Dziale Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym,

3) Dziale Świadczeń,

4) Dziale do Spraw Pieczy Zastępczej,

5) Dziale Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych,

będą przyjmować interesantów w godzinach od 12:00 do 15:00.

  • w dniach 24 i 31 grudnia 2019 r. pracownicy zatrudnieni w:

             1) Dziale Specjalistycznej Pomocy Środowiskowej,

2) Dziale Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym,

3) Dziale Świadczeń,

4) Dziale do Spraw Pieczy Zastępczej,

5) Dziale Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych,

będą przyjmować interesantów w godzinach od 8:00 do 11:00.

 

Podstawa prawna: zarządzenie Nr 32/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie w dniach od 23 do 31 grudnia 2019 r.

img info

Informujemy, że:


  • w dniu 22 listopada 2019 r. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie zatrudnieni w:

1) Dziale Specjalistycznej Pomocy Środowiskowej,

2) Dziale Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym,

3) Dziale Świadczeń,

4) Dziale do Spraw Pieczy Zastępczej,

5) Dziale Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych,

będą przyjmować interesantów w godzinach od 8:00 do 10:30.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 25/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia godzin przyjmowania interesantów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie w dniu 22 listopada 2019 r.

img info

Informujemy, że:


  • w dniach 24 i 31 grudnia 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie będzie czynny w godzinach od 7:30 do 15:30,
  • Kasa Ośrodka będzie czynna w godzinach 9:00 do 13:00.

W tych dniach pracownicy Ośrodka zatrudnieni w Działach, w których wyznaczono godziny przyjmowania interesantów, będą przyjmować w godzinach od 8:00 do 11:00.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 37/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie w dniach 24 i 31 grudnia 2018 r.