Obchody Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, którego organizatorami są: Minister Sprawiedliwości oraz Prokuratura Krajowa mają na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Akcja ta jest związana z obchodzonym corocznie Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Ma on przypominać o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie chcąc aktywnie włączyć się w ich organizację informuje, iż w dniach od 22.02.2021 r. do 26.02.2021 r. pracownicy Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie pełnić będą dyżury podczas których będą udzielać informacji o dostępnych formach wsparcia dla rodzin uwikłanych w przemoc oraz dotyczących Procedury „Niebieskie Karty”. Dyżury odbywać się będą według poniższego harmonogramu:

 

Poniedziałek

22.02.2021r.

10.00 – 12.00

Tarnów, ul. Graniczna 8A, pok nr 15  (wejście od strony ul. Skowronków)

tel. (14) 688 20 77

      (14) 688 20 78

      (14) 688 20 79

Wtorek

23.02.2021 r.

12.00 – 14.00

Tarnów, ul. Graniczna 8A, pok nr 15  (wejście od strony ul. Skowronków)

tel. (14) 688 20 77

      (14) 688 20 78

      (14) 688 20 79

Środa

24.02.2021r.

Dyżur  telefoniczny
w godzinach 9.00 – 13.00

tel. (14) 688 20 79

Czwartek

25.02.2021r.

8.00 – 9.00

Tarnów, ul. Graniczna 8A, pok nr 15  (wejście od strony ul. Skowronków)

tel. (14) 688 20 77

      (14) 688 20 78

      (14) 688 20 79

Piątek

26.02.2021r.

11.00 – 13.00

Tarnów, ul. Graniczna 8A, pok nr 15  (wejście od strony ul. Skowronków)

tel. (14) 688 20 77

      (14) 688 20 78

      (14) 688 20 79

 

Jednocześnie informujemy, że na terenie Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem przy Fundacji im. H. J. Tarnowskiego, Tarnów, ul. Krakowska 13, IV pietro dyżur pełnić będzie „osoba pierwszego kontaktu” według poniższego harmonogramu:

 

Poniedziałek

22.02.2021r.

9.00 – 16.00

tel. 519 820 707

Wtorek

23.02.2021 r.

9.00 – 16.00

tel. 519 820 707

Środa

24.02.2021r.

13.00 – 20.00

tel. 519 820 707

Czwartek

25.02.2021r.

10.00 – 17.00

tel. 519 820 707

Piątek

26.02.2021r.

9.00 – 16.00

tel. 519 820 707

 

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zapewnia bezpłatny dostęp m.in. do pomocy psychologicznej, psychiatrycznej, prawnej, psychoterapii.