Informacja

W tym roku już po raz ósmy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie brał udział w szczytnej ogólnopolskiej inicjatywie „Opłatka Maltańskiego”, której organizatorem przy współudziale ośrodków pomocy społecznej z całej Polski jest Związek Polskich Kawalerów Maltańskich. W Tarnowie finał akcji odbył się 15 grudnia 2020 roku, niestety ze względu na sytuację epidemiczną w kraju nie mogliśmy się spotkać wspólnie przy Wigilijnym stole.  Tegoroczny „Opłatek Maltański” przybrał formę punktu odbioru paczki świątecznej, by chociaż w ten sposób przekazać życzenia najuboższym mieszkańcom Tarnowa.

Dzięki wielu darczyńcom udało się obdarować 50 osób i rodzin, do każdej z nich trafiło po 3 paczki żywnościowe. Oprócz wsparcia w wymiarze materialnym, przekazaliśmy również symboliczny opłatek, życzenia oraz dobre słowo, które w tym wyjątkowym świątecznym czasie dla wielu osób jest niezwykle ważne i potrzebne.

Honorowymi patronami tego świątecznego spotkania są ksiądz kardynał Kazimierz Nycz, biskupi diecezjalni oraz prezydent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich Jerzy Baehr.