Logo MInisterstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Nagrody Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, za wybitne osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej, przyznawane są w dwóch kategoriach: indywidualnej dla pracowników socjalnych i zespołowej dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Nagrody specjalne, adresowane są przede wszystkim do pracowników socjalnych i w związku z tym przyznawane są corocznie w Dniu Pracownika Socjalnego.

 

            Z przyjemnością informujemy, iż wśród laureatów tegorocznej 15 edycji konkursu
Nagrody specjalne za wybitne osiągnięcia
i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2020,
w kategorii indywidualnej

znalazł się pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie

 

PANI MARTA TWARDY

Marta Twardy

 

Pani Marta Twardy w strukturach tarnowskiej pomocy społecznej przepracowała 40 lat, początkowo na stanowisku pracownika socjalnego następnie starszego pracownika socjalnego. Dzięki uczestnictwu w szkoleniach specjalizacyjnych awansowała, po ukończeniu I Stopnia Specjalizacji w Zawodzie Pracownik Socjalny na stanowisko specjalisty pracy socjalnej. Następnie ukończyła II Stopień Specjalizacji w Zawodzie Pracownik Socjalny - specjalność: praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy. W związku z podniesieniem kwalifikacji zawodowych powierzono Jej stanowisko starszego specjalisty pracy socjalnej.

 

Pani Marta Twardy w swojej pracy zawodowej, specjalizuje się w pracy socjalnej na rzecz rodzin uwikłanych w przemoc, pełniąc na przestrzeni lat różne funkcje m.in. Koordynatora Zespołu do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie, członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - sekretarza Zespołu. W kolejności wybrana została na drugiego zastępcę Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Ponadto pełniła funkcję starszego pracownika socjalnego w Tarnowskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy.

 

Pani Marta Twardy jest współorganizatorką i realizatorką kampanii społecznej pn. „Biała Wstążka” - największej na świecie kampanii przeciw przemocy wobec kobiet. W mieście Tarnowie Kampania organizowana jest corocznie od 2012 r. Pani Marta Twardy dzięki swojemu zaangażowaniu w działania związane w realizacją kampanii oraz umiejętnościom organizacyjnym, angażuje przedstawicieli instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (m.in. Oświaty, Policji, służby zdrowia, MKRPA, wymiaru sprawiedliwości), organizacji pozarządowych, ludzi ze świata sportu, kultury oraz mediów. Dzięki Jej działaniom Kampania pn. „Biała Wstążka” z czasem stała się jedną z najbardziej rozpoznawanych kampanii społecznych w mieście i została wpisana w działania w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tarnowa na lata 2017 - 2020.

 

Pani Marta Twardy jest również koordynatorem „Opłatka Maltańskiego”, który organizowany jest w mieście Tarnowie pod patronatem Zakonu Maltańskiego. „Opłatek Maltański” to akcja charytatywna, której organizatorzy co roku zapraszają na świąteczną kolację osoby samotne, starsze, wykluczone społecznie. Wydarzenie co roku cieszy się dużym zainteresowaniem. Do realizacji przedsięwzięcia Pani Marta Twardy pozyskuje wielu sponsorów z różnych sektorów życia społecznego.

 

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa, Pani Marta Twardy otrzymała Złoty Medal za Długoletnią Służbę przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Pani Marta Twardy, wraz z informacją z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, że decyzją kapituły tegorocznej 15 edycji konkursu, została wskazana do nagrody specjalnej za wybitne osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej, otrzymała też specjalne gratulacje i życzenia od Pani Justyny Pawlak Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej.

 

My również serdecznie gratulujemy naszej koleżance Marcie

Cieszymy się Jej sukcesami i życzymy kolejnych w trudnej, ale i satysfakcjonującej pracy na rzecz drugiego człowieka, szczególnie pokrzywdzonego przez los.

Życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

 

Z uwagi na aktualną sytuacje epidemiczną, w roku bieżącym oficjalne przekazanie informacji o przyznaniu nagród, odbyło się w formie on-line w dniu 19 listopada.

 

Pod tym linkiem do obejrzenia zapis Wideo z tego wydarzenia oraz zdjęcia

https://www.gov.pl/web/rodzina/superbohaterowie-dnia-codziennego-swietuja-21-listopada

 

A poniżej krótka fotorelacja z tego wydarzenia z Tarnowa.