PRZYPOMINAMY!!!

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców w sprawach wymagających podjęcia rozmowy ze specjalistą, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i innych jednostkach działają telefony przy których dyżurują specjaliści psychologowie.

 

W naszym Ośrodku poradnictwo psychologiczne realizowane jest:

  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

14 688 20 68  lub  795 354 216

 

Pomocy psychologicznej mieszkańcom miasta Tarnowa udziela również:

 Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy

24 h na dobę

14 655 36 36  lub  14 655 66 59

 

ARKA - telefon zaufania

od poniedziałku do soboty w godzinach 16 do 20

19 487  lub  14 627 40 44