Artykuł pochodzi ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie
www.mops.tarnow.pl

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje, że w dniu 22.06.2020 r. o godz. 9:00 w siedzibie tut. Ośrodka przy ul. Juliana Goslara 5, rozpocznie się szkolenie podstawowe dla kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej.

Zajęcia będą prowadzone przez pracowników merytorycznych Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w oparciu o autorski program zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Szkolenie będzie miało charakter głównie warsztatowy. W jego trakcie będą poruszane zagadnienia m.in. z zakresu elementów prawa rodzinnego, problemów rozwojowych i emocjonalnych dziecka wychowywanego poza rodziną naturalną, zaburzenia więzi, uzależnień, wpływu środowiska rodziny biologicznej oraz rodziców zastępczych na rozwój i wychowanie dziecka. Ponadto uczestnicy szkolenia zapoznają się z zadaniami i rolą Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Tarnowie oraz instytucji wspierających.

Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie przy ul. Goslara 5 lub telefonicznie pod numerami: 14 688 20 56 lub 14 688 20 50.