Artykuł pochodzi ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie
www.mops.tarnow.pl

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie informuje, że pomimo trwającej epidemii wirusa SARS-CoV-2, na bieżąco podejmuje działania mające na celu pomoc i wsparcie osobom uwikłanym w przemoc. W sytuacjach zagrożenia ze strony osób najbliższych prosimy o kontakt z Zespołem ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie (tel: 14 688 20 77, 14 688 20 78).

Zachęcamy również do zapoznania się z załączonymi informacjami dotyczącymi postępowania w sytuacji doświadczania przemocy w rodzinie.

Załącznik w formie dokumentu PDF Osobisty plan awaryjny - informator

Załącznik w formie dokumentu PDF Osobisty plan awaryjny - poradnik