Informacja

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 osoby i rodziny mieszkające, uczące się lub pracujące na terenie Tarnowa, w szczególności osoby samotne, starsze, niepełnosprawne, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, nie będące w stanie radzić sobie same, zagrożone kryzysem lub przeżywające różnego rodzaju sytuacje trudne lub kryzysowe, w tym dotknięte kwarantanną nie mogą być pozostawione same sobie.

APELUJEMY

do wszystkich mieszkańców miasta

 NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI

 Jeżeli masz informację, o osobach z najbliższego otoczenia, poddanych kwarantannie i potrzebujących pomocy przekaż ją do odpowiednich instytucji: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Służb Sanitarnych itp.

 PAMIĘTAJ

 Jesteś osobą potrzebującą wsparcia w związku z przebywaniem

na przymusowej kwarantannie

 Możesz za pomocą środków komunikacji zdalnej (telefon, Internet):

  • kontaktować się z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pod numerem telefonu 14 688 20 20, uzyskasz informację o sposobach realizowania świadczeń w tym wymaganych dokumentach, sposobach przyjmowania i załatwiania spraw elektronicznie oraz realizowanych usługach opiekuńczych i specjalistycznych usługach opiekuńczych.;
  • skorzystać ze zdalnej pomocy psychologicznej realizowanej przez psychologów zatrudnionych w MOPS oraz psychologów zatrudnionych w Tarnowskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy i w ramach telefonu zaufania ARKA;
  • zadzwonić pod całodobowy numer telefonu dla seniorów - 14 688 00 43, pod którym osoby zainteresowane uzyskają informację o zalecanych sposobach zachowania w zaistniałej sytuacji oraz możliwych formach pomocy;
  • zapoznać się z aktualizowanymi na bieżąco na stronie internetowej Ośrodka publikowanymi lub zamieszczanymi w formie linków informacjami o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przekazywanych przez Instytucje zwierzchnie.