Informacja

Informacje o ograniczeniach w działalności innych miejskich jednostek można znaleźć w załączniku poniżej.

Załącznik w formie dokumentu PDF Ograniczenia w działalności miejskich jednostek