img info

Procedura związana z realizacją programu Dobry Start dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka.

img infoTERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+ ORAZ NOWE ŚWIADCZENIE DOBRY START 300+ NA NOWY OKRES 2018/2019 :

 • drogą elektroniczną od 1 lipca 2018 r. za pomocą:
 • osobiście drogą tradycyjną w formie papierowej od 1 sierpnia 2018 r. w następujących punktach przyjęć:

ul. Goldhammera 3, sala nr 8:

Sierpień - wrzesień

Poniedziałek godz. 7.30 – 15.30 w godz. 15.30 - 18.00 dyżur dla osób pracujących

Wtorek – Piątek godz. 7.30 – 15.30

Hala Sportowa TOSiR, ul. Krupnicza 8a, parter

Sierpień:

Poniedziałek – Piątek godz. 7.30 – 15.30

ul. Graniczna 8A, I piętro, pok. nr 1

Poniedziałek godz. 7.30 – 15.30 w godz. 15.30 - 18.00 dyżur dla osób pracujących

Wtorek – Piątek godz. 7.30 – 15.30

ul. Nowa 4, parter, sala nr 1

Poniedziałek godz. 7.30 – 15.30 w godz. 15.30 - 18.00 dyżur dla osób pracujących

Wtorek – Piątek godz. 7.30 – 15.30


TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZASIŁEK RODZINNY I SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY OBOWIĄZUJĄCY OD 1 LISTOPADA 2018 ROKU DO 31 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów:

 • w okresie do  31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących zasiłków następuje do 30 listopada,
 • w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących zasiłków następuje do 31 grudnia,
 • w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących zasiłków następuje do 28 lutego następnego roku (na wniosek złożony w grudniu, świadczenia będą przyznane od miesiąca grudnia).


TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY OBOWIĄZUJĄCY OD 1 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2019 ROKU.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów:

 • w okresie do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 października,
 • w okresie od 1 września do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 30 listopada,
 • w okresie od 1 października do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do 31 grudnia,
 • od 1 listopada do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących od listopada świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do 31 stycznia następnego roku,
 • od 1 grudnia do 31 stycznia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących od grudnia świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do 28 lutego następnego roku.


TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY OBOWIĄZUJĄCY OD 1 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2019 ROKU.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów:

 • w okresie do  31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 + oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 października,
 • w okresie od 1 września do  30 września, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 + oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 30 listopada,
 • w okresie od 1 października do 31 października, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 + oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 grudnia,
 • od 1 listopada do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 + oraz wypłata przysługujących od listopada świadczeń następuje do 31 stycznia następnego roku,
 • od 1 grudnia do 31 stycznia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 + oraz wypłata przysługujących od grudnia świadczeń następuje do 28 lutego następnego roku.


TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE DOBRY START 300+ W 2018 ROKU.

Wniosek o świadczenie DOBRY START 300+ wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć najpóźniej do 30 listopada 2018 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie DOBRY START 300+ złoży wniosek:

 • w okresie do 31 sierpnia ustalenie prawa do świadczenia DOBRY STRAT 300+ oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do 30 września,
 • w okresie od 1 września do 30 listopada ustalenie prawa do świadczenia DOBRY STRAT 300+ oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

Na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej albo przez osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnianą w rozumieniu ustawy - rodzina zastępcza, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo osoba usamodzielniana wniosek o świadczenie DOBRY START 300+ składa w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział ds. Pieczy Zastępczej przy ul. J. Goslara 5 w godzinach:

Poniedziałek godz. 7.30 – 15.30 w godz. 15.30 - 18.00 dyżur dla osób pracujących

Wtorek – Piątek godz. 7.30 – 15.30

Powyższe terminy dotyczą prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku, Urząd wezwie Wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku. Wezwanie wydłuży termin rozpatrzenia sprawy.

Więcej informacji odnośne programu Dobry start mogą Państwo znaleźć  na stronie Ministerstra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej klikając w banner poniżej.

2018.06.08 dobry start-780x379

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku w wysokości 300 zł na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE DOBRY START Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 MOŻNA SKŁADAĆ ONLINE JUŻ OD 1 LIPCA 2020 R. ZA POŚREDNICTWEM:

 • systemu bankowości elektronicznej banków, które dołączyły do programu. Banki, które umożliwiają składanie wniosku przez swoje serwisy to: Alior Bank SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, BNP Paribas Bank Polska SA (z wyłączeniem systemu moj.bnpparibas.pl), Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Bank Ochrony Środowiska SA.
 • internetu (dla osób posiadających tzw. Profil zaufany lub podpis elektroniczny):


Osobiście drogą tradycyjną w formie papierowej od 1 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r.


Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu
gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.


Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.